Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Coronavaksine FAQ

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Coronavaksine FAQ

Coronavaksinasjonen er i gang rundt om i landet og da kan det naturligvis oppstå spørsmål rundt vaksinering og Avonova sin rolle i vaksineringen. Under har Kristian Vetlesen, medisinsk fagsjef hos Avonova svart på noen spørsmål som fort kan dukke opp hos våre kunder.

Kan våre ansatte få vaksine gjennom Avonova?

Det er kommunene som har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer i anbefalte grupper som oppholder seg i kommunen. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil gjennomføre vaksinasjon lokalt og hvilke samarbeidspartnere de vil bruke. Avonova har vaksinert utvalgte helsepersonellgrupper på legevakt og sykehus i Oslo og Østfold etter henvendelse fra henholdsvis Oslo kommune og helseforetak.

 

Når kan mine ansatte vaksinere seg?

Vanligvis er det fastlegen eller kommunen som vil kontakte den enkelte innbygger om når det er tid for vaksinasjon.

 

Når begynner min kommune med vaksinering?

Vaksineringen har nå startet og det er valgt en lik geografisk fordeling av vaksinedoser over landet. Koronavaksine fordeles i hovedsak i henhold til hvor mange det er i de aktuelle risikogruppene i de enkelte kommunene, etter en prioriteringsrekkefølge. Rekkefølgen kan bli justert etter smittesituasjonen og etter vedtak i regjeringen. 

 

Hvilke grupper har prioritet for å få vaksine?

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper 

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

 

Hvem bestemmer hvem som får vaksinere seg?

Som nevnt over er det kommunene som har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer i anbefalte grupper som er satt av helsemyndighetene.

 

Hvorfor bruker Avonova tid på å vaksinere folk istedenfor å bistå oss som er kunder?

For å komme gjennom koronapandemien og normalisere samfunnet er vaksinasjon det viktigste virkemidlet. Det er formidabel oppgave å vaksinere hele den norske befolkning to kanskje tre ganger. Folkehelseinstituttet ønsker bidrag fra Avonova som er en stor aktør med helsepersonell spredt over store deler av landet og med betydelig vaksinasjonserfaring. FHI har bedt oss ta kontakt med de enkelte kommuner og tilby assistanse.

 

Fikk du ikke svar på det du lurte på? Se FHI sine hjemmesider for mer informasjon om coronavaksinering her.

Vil du vite mer om smittevern på arbeidsplassen? I dette on-demand webinaret forteller vår medisinske fagsjef Kristian Vetlesen om smittevern, enkle tiltak for å redusere smitte på arbeidsplassen, og svarer på spørsmål fra seerne. 

Knapp for å få tilgang til opptak av Avonovas smittevern-webinar

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?