Hallo? Er dine ansatte for isolerte?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hallo? Er dine ansatte for isolerte?

Sammenlignet med andre yrkesgrupper har renholdere oftere psykiske plager relatert til angst og rastløshet. En av årsakene til dette er at renholdere opplever en manglende tilknytning til arbeidsmiljøet sitt. En renholder jobber jo ofte alene, gjerne på flere arbeidsplasser og er uten særlig kontakt med noen der arbeidet utføres. Hva gjør dette med oss som mennesker og hva kan du som leder gjøre?

Alenejobbing er en helseutfordring

Mange renholdere tilbringer mesteparten av arbeidsdagen sin uten å snakke med noen. Selv om alle har forskjellige sosiale behov, kan det være utfordrende for de fleste å jobbe alene over lang tid. Arbeidsmiljøloven (§ 4-2) vektlegger at man skal forsøke å tilrettelegge for at hver enkelt ansatt skal ha kontakt og kommunikasjon med kollegaer, nettopp fordi gode sosiale relasjoner på jobb kan forebygge stress og mistrivsel. Det viser seg at eventuelle jobbproblemer gjerne oppleves som mindre alvorlige om man har god kollegial og sosial støtte.

Manglende jobbtrygghet

Til tross for Arbeidstilsynets økte fokus på renholdsbransjen de siste årene, er det mange renholdsarbeidere som opplever usikre arbeidshverdager, noe som kan påvirke sykefraværet. De har utfordringer når det gjelder lønn, arbeidsvilkår, arbeidstider og kortvarige/deltids-kontrakter. Bransjen er også i endring, smartere bygg med mer teknikk stiller nye krav til kompetanse og flere rengjøringsbyrå blir kjøpt opp og konsolidert inn i multiservicevirksomheter. Mange endringer og usikkerhet når det gjelder framtiden, kan være belastende. Hvis du som leder har økt fokus på å skape struktur og trygghet for dine ansatte, vil dette ha effekt på trivsel og dermed også sykefraværet.

Språktrøbbel og kultursjokk

Tre av fire renholdsarbeidere i Norge i dag har innvandrerbakgrunn. Renhold er en jobb man kan gjøre uten å snakke godt norsk, samtidig kan språkutfordringene gjøre det vanskeligere å sette seg inn i reglene for det norske arbeidsmarkedet og for bedriften man jobber i. Språkbarrieren kan føre til sosial isolasjon og dette kan være en utfordring for den ansatte selv, for leder og for kollegaer. Med ansatte fra ulike kulturer og med ulike språk kan det kreve en betydelig ekstra innsats for å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

pexels-photo-209271_2
photo-1508759073847-9ca702cec7d2_2

Er det noe du lurer på når det gjelder HMS og arbeidsmiljø?

Har du utfordringer du ikke vet hvordan du skal løse? Eller er det noe du gjerne skulle hatt svar på når det gjelder HMS? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?