Vaksinering og reisemedisin

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vaksinering og reisemedisin

Vaksinering og reisemedisin utføres i forbindelse med arbeid som kan gi risiko for smitte. Hvilke arbeid som faktisk gir smitterisiko, må vurderes etter kartlegging og risikovurdering for smitte i konkrete arbeidsoppgaver i bestemte yrker.

Arbeidsgiver skal vurdere å tilby yrkesvaksinering til følgende arbeidstakere:

  • Helsepersonell, ansatte på tannlegekontor, pleie-/omsorgstjenesten, sosial- og miljøarbeidere
  • Veterinærer
  • Politi / fengselsvesen, tollvesen / asylmottak
  • Brannvesen
  • Renovasjonsarbeidere, rengjøringspersonell, vann- og avløpsarbeid, bistandsarbeidere
  • Bygningsarbeidere 
  • Landbruk/skogbruk
  • Tjenestereisende til utlandet

For en del yrker i Norge vil de mest aktuelle vaksinene være:

  • Gulsot type A og B (Hepatitt type A og B). Etter 1. dose, trengs to påfyllsdoser etter 1 måned og 6 måneder. Ofte livslang beskyttelse.
  • Polio/ stivkrampe/ difteri/ kikhoste. En oppfriskningsvaksine av de fire barnevaksinene, med behov for påfyll hvert tiende år.

Vaksineringen utføres av vårt dyktige helsepersonell.

Når de ansatte skal ut å reise i jobb, eller plasseres ut i et jobbengasjement kan Avonova kan gi råd om vaksiner i forhold til geografiske områder.
vi gir også generelle reiseråd i et helseperspektiv til hele bedriften, grupper eller enkeltindivider.

Noen av avdelingene våre tilbyr også vaksinering til privatkunder.

ikon-utropstegn_2_liten

Reisevaksiner

Det er ikke alle våre kontorer som tilbyr reisevaksiner. Ta kontakt med ditt lokale helsekontor.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?