Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Skjelett- og muskelplager

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Skjelett- og muskelplager

Muskel- og skjelettplager er blant de hyppigste årsakene til sykefravær i Norge. Arbeid og bevegelse kan være god medisin.

Tidligere ble utvikling av muskelskjelettlidelser i stor grad forbundet med mekaniske belastninger. Ny forskning viser at bildet er mer sammensatt enn man først trodde.

Noen ganger er det psykologiske, sosiale og organisatoriske forhold som utløser slike plager. I verste fall ender det opp med kroniske lidelser.

Med riktig kunnskap og informasjon, kan bedriften forebygge sykefravær og utvikling av muskel- og skjelettlidelser. Da er bedriftshelsetjenesten en viktig partner og rådgiver.

BHT -  føre var – og etter snar

Bedriftshelsetjenesten er en sterk ressurs i HMS-arbeidet, og kan sørge for at både nye og gamle arbeidsplasser blir ergonomisk riktige, blant annet ved innkjøp og tilrettelegging av arbeidsutstyr.  På planleggingsstadiet av nye arbeidsplasser kan slike råd spare bedriften for store beløp ved at etterjusteringer, ombygginger og utskifting av utstyr unngås.

Her er eksempler på hvordan Avonova og BHT kan hindre sykefravær som skyldes muskel- og skjelettplager:

Forebygge plager

 • Kartlegge, risikovurdere og følge opp hva som kan forårsake muskel- og skjelettplager på arbeidsplassen
 • Bistå med ergonomiske tiltak
 • Undervisning og opplæring
 • Råd og veiledning til ledere og ansatte
 • Trening

Når plagene oppstår:

 • Konsultasjon med BHT
 • Henvise til spesialist
 • Råd, veiledning og tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Individuell treningsveiledning

Ved rehabilitering eller kronisk sykdom:

 • Råd, veiledning og tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Individuell oppfølging
 • Individuell treningsveiledning
kroppsdeler_rygg

Ta en pause!

Ta små aktive pauser i arbeidsdagen

- enten du sitter mye eller løfter tungt gjør små aktive avbrekk godt for kroppen.

Last ned en plakatpakke med pauseøvelser her. 

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?