En ny lederhverdag

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

En ny lederhverdag

Ser man seg tilbake, vil de flestes jobbhverdag se ganske annerledes ut nå enn hva den gjorde for et par år siden. Fra mange hold blir det snakket om en «ny normal», etter at vi har håndtert koronakrisen med nye arbeidsmåter og mer arbeid hjemmefra. Å gå tilbake til slik det var før er det få som tror på.

Bilde som viser lederstøtte under koronasituasjonen


Når Avonova Census bistår virksomheter i en ny lederhverdag, er vårt utgangspunkt to viktige betraktninger:

 1. Vi er i en overgangsfase, fra krisehåndtering til en ny arbeidshverdag
 2. Hensikten først: Ta utgangspunkt i hva man skal oppnå

Det kan oppleves presserende å avklare hvor langt man skal gå i retning av en hybrid arbeidsplass, og i hvor stor grad medarbeidere skal kunne velge å arbeide hjemmefra. Vårt perspektiv er at prosessen før slike beslutninger er avgjørende for aksept og forståelse i organisasjonen. Involver, snakk om, og skap felles forståelse for retning og mål først. Deretter kan dere snakke om hvordan målsettingene best kan nås og legge til rette for det. Kanskje blir «antall dager på hjemmearbeidsplass» aldri et tema, hvis man går opp et løp der hensikt kommer først, der det er involvering om målsetninger og prioriteringer, og gode dialoger om resultatene er som forventet.

Avonova Census leverer prosesser og verktøy som informerer og tilrettelegger overgangen til en ny arbeidshverdag, herunder med:

 1. Kartleggingsverktøy: Tilbakemelding fra ledere og medarbeidere om deres preferanser og behov i en ny arbeidshverdag.
 2. Prosess: Fra bevisstgjøring og forankring til tilbakemelding til dialog og felles løsninger.  
 3. Lederstøtte: Lederstøtte og lederutvikling er gjerne det beste stedet å sette støtet for å bevege hele organisasjonen. Vi jobber mot definerte målsetninger både på individ og gruppenivå.
 4. Webinarer og workshop  på relaterte tema innen organisasjonspsykologi som Psykologisk trygghet og Tillitsbasert ledelse.

Tillitsbasert ledelse
Et perspektiv på ledelse som er blitt aktualisert av situasjonen med avstandsledelse er det som gjerne omtales som tillitsbasert ledelse, eller «tight – loose – tight» ledelse. Det kan kalles en slags motsats til detaljstyring på når og hvordan arbeidsoppgavene blir løst. Det handler ikke om at man bare skal gi folk frie tøyler. Det handler om å etablere tydelige mål og grenser, og om å gi medarbeiderne større frihet til å velge hvordan oppgavene skal løses. Leder skal fremdeles være synlig, men det i større grad for å gi retning og å avklare forventninger, tilby hjelp og støtte, følge opp om det leveres i henhold til forventningene og jobbe med forbedring.

I en endringsfase er det en risiko for at folk føler at andre får fordeler man ikke forstår. Derfor er det lurt å være bevisst verdien av å besvare spørsmålet «Hvorfor?». Når tvang anvendes, trekker folk seg unna. Når de kan bli med frivillig, og blir forklart hvorfor, er det lettere å bli med. Så lenge ting er godt begrunnet, vil folk akseptere ganske mye av begrensninger og endringer.

 

Psykologisk trygghet

Forskning viser at psykologisk trygghet og engasjement er knyttet til økt læring, motivasjon, kreativitet og gode prestasjoner.  Engasjerte medarbeidere utøver bedre medarbeiderskap.  De tar gjerne større ansvar både for egne arbeidsoppgaver, for å støtte kolleger og for å bidra til det beste for organisasjonen. Dette er en uvurderlig ressurs i vanskelige tider.

Psykologisk trygghet handler om tillit og respekt i gruppen; opplevelsen av at det er trygt å si fra uten å være redd for konsekvenser, tryggheten til å stille spørsmål, komme med ideer, meninger og tilbakemeldinger, samt vissheten om at man har lederen og laget i ryggen. Da blir det flere som tar ansvar og eierskap, og bidrar proaktivt til resultater og utvikling.

Engasjement og psykologisk trygghet er gjennomgående tema i vår lederutviklingstilbud, og vi ser at lederen bruker denne kunnskapen på en praktisk, konkret og relevant måte i sin hverdag.

Målgruppe: Ledere på alle nivåer i en organisasjon
Gjennomføringsmetode: Digitale eller fysiske møter og workshops med leder og/eller ledergruppe.
Pris: Etter avtale
Kontaktinformasjon: Send oss en mail, svar på skjemaet nedenfor og fortell kort hva det gjelder, eller ring 4000 5896 om du ønsker å bestille denne tjenesten.

Se nedenfor skjemaet for flere tjenester vi tilbyr

Kontakt oss

Workshop-temaer vi tilbyr ledere:

Da Covid-19-utbruddet førte til store samfunnsmessige restriksjoner, med stengte skoler og barnehager, og utstrakt bruk av hjemmekontor, kjente vi behov for å gi våre ledere støtte til å lede godt, i en spesiell situasjon, der vi ikke lenger møtes fysisk. Gjennom digitale workshops med organisasjonspsykologene i Avonova fikk lederne våre innsikt i hvordan ulike ansatte har behov for ulike rammer og ulik oppfølging i en unntakssituasjon som denne, samt konkrete råd og tips de kunne ta i bruk i sitt lederskap umiddelbart. Råd og tips var både faglig godt forankret og håndfast.

Seniorrådgiver HR i Folkehelseinstituttet, Rune Grimnes

Digitale tjenester - Bedrifter

Allmennhelsetjeneste - bedriftsavtale

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan bestilles av bedrifter som vil tilby dette til sine ansatte som et gode.

Psykososial støttetelefon - bedriftsavtale

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som bedrifter kan tilby sine ansatte. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Digitale tjenester - Bedrifter

Lederstøtte i coronasituasjonen

En ny lederhverdag

Ser man seg tilbake, vil de flestes jobbhverdag se ganske annerledes ut nå enn hva den gjorde for et par år siden. Fra mange hold blir det snakket om en «ny normal», etter at vi har håndtert koronakrisen med nye arbeidsmåter og mer arbeid hjemmefra. Å gå tilbake til slik det var før er det få som tror på.

Veiledning for team og grupper i coronasituasjonen

Hvordan kan dere som et team best mulig jobbe og samarbeide gjennom coronasituasjonen? Våre organisasjonspsykologer bistår dere i det krevende arbeidet.

Avonova Assist - digital bedriftshelsetjeneste for SMB

Jobber du i en liten bedrift og er usikker på kravene rundt HMS og bedriftshelsetjeneste? Med Avonova Assist får du brukervennlige, digitale bedriftshelsetjenester som et HMS-system og en egen rådgiver som følger deg opp regelmessig.

Digitale tjenester - Bedrifter

Ergonomisk tilrettelegging - hjemmekontor

Det er ekstra viktig med ergonomisk tilpasning av hjemmekontor om man blir sittende å jobbe hjemmefra daglig over lengre tid. Ergonomisk tilpasning av hjemmekontoret forebygger muskel- og skjelettplager. Nå tilbyr vi ergonomitjenester rettet mot alle dine ansatte (webinar), en gruppe ansatte (video) eller enkeltansatte (video), alt etter deres behov.

Smittevern mot coronaviruset

Avonova bistår virksomheter i alle bransjer over hele landet med utarbeiding og kvalitetssikring av risikovurdering og smitteverntiltak for å unngå coronaviruset på arbeidsplassen. Vårt rammeverk kan benyttes av alle bransjer og vil avdekke om dine ansatte er utsatt for lav, moderat eller høy risiko knyttet til smittefare av coronaviruset. Basert på funnene setter vi inn nødvendige tiltak for å sikre normal drift for din virksomhet.

Rus og avhengighet - rådgivning ledere

Mange kan oppleve at den spesielle hverdagen vi nå er i trigger et økende behov etter alkohol, piller, spill og annet for å dempe redsel og maktesløshet. Vi har opprettet en støttetelefon for ledere som trenger rådgivning om hvordan de kan støtte ansatte med disse problemene.

Digitale tjenester - Bedrifter

Digital pause-strekk

Muskel- og skjelettplager rammer svært mange av oss i det moderne arbeidslivet, og er en av de største årsakene til sykefravær. I dagens situasjon med stor utbredelse av hjemmekontor, vet vi at lettere muskel- og skjelettplager kan øke i omfang. Litt fysisk aktivitet hver dag gjør mye positivt – for kropp og sjel. Å møte kolleger til en felles, digital pause-strekk kan også bidra positivt for et arbeidsmiljø hvor mange sitter alene. Bestill tjenesten via skjemaet lenger ned på siden.

Digital ergonomisk arbeidsplassvurdering

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter og ergoterapeuter på telefon/video for å gjøre ergonomisk arbeidsplassvurdering i henhold til arbeidsmiljøloven.

Digital konsultasjon fysioterapeut

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Digitale tjenester - Privatpersoner

Psykososial støttetelefon - privatpersoner

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som alle som ønsker kan ringe. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Allmennhelsetjeneste - privatpersoner

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan benyttes av alle.

Fysioterapeut - privatpersoner

Vi tilbyr privatpersoner konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Hva er tillitsbasert ledelse?

Tillitsbasert ledelse vektlegger mindre detalj- og regelstyring, kontroll og formalisme, og mer styring gjennom dialog og involvering om overordnede mål, hensikter og enighet om klare forventninger til hva som skal leveres og oppnås. Hvor og hvordan oppgavene løses anses i mindre grad som et ledelsesanliggende.

 

Fem råd for deg som ser behovet for å lede mer tillitsbasert

 1. Bruk mer tid på å skape en felles forståelse for hensikt, strategi og overordnede mål gjennom åpen dialog: «Hvorfor skal vi gjøre dette».
 2. Ikke omgå virkeligheten: Vær tydelig på de krav og forutsetninger man må handle innenfor, men vektlegg at slike rammebetingelser skaper handlingsrom.
 3. Anerkjenn individene og avklar forventninger til den enkelte. Tilpass lederstilen og utnytt forskjeller som en styrke.
 4. Bruk mindre tid på hvordan oppgavene løses, men kommuniser regelmessig og forutsigbart, for å høre om hva som er viktig for tiden og tilby hjelp (tjenesteytende ledelse).
 5. Følg opp resultater og leveranser sammen og forutsigbart opp mot på de på forhånd avklarte forventningene. Aksepter og bruk avvik som en læringsmulighet (ikke for å «ta» individer, men snarere å «ta dem imot»).

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?