Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Lederstøtte i coronasituasjonen - fra teori til praksis

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Lederstøtte i coronasituasjonen - fra teori til praksis

Hvordan kan du som leder best mulig lede organisasjonen gjennom en unntakstilstand som coronasituasjonen er? Gjennom perioder hvor utfordringene er mange og usikkerheten stor? Kriser krever enormt mye av ledere - la oss støtte deg.

Bilde som viser lederstøtte under koronasituasjonenVi tilbyr en møteplass for ledere hvor man får innsikt, verktøy til å håndtere konkrete utfordringer, råd, og rom for diskusjon og dialog.   Våre erfarne organisasjonspsykologer leder ulike temaworkshops knyttet til ledelse, som trygger, støtter og motiverer ledere til å stå stødig og ta kloke valg i avvikssituasjoner som den vi står i nå.

Målet er å tilgjengeliggjøre kunnskapen slik at den blir praktisk, konkret og relevant.

Når lederne står støtt, vil organisasjonen ha bedre forutsetninger for å leve best mulig gjennom krisen. 

Vi holder nå digitale workshops for ledere i virksomheter over hele Norge. Våre workshops kan skreddersys for bedriftsinterne behov. Vi tilbyr i tillegg støtte både for ledergrupper og enkeltledere i etterkant av workshopene.

Hvorfor benytte ekstern lederstøtte i krisesituasjoner?

I situasjoner som krever omfattende og hyppige endringer blir lederfokuset i hovedsak på operative og ofte kortsiktige løsninger.  Vi vet at når emosjoner og stress øker, så reduseres ofte ens kognitive kapasitet og vi blir lett ensporet.  Våre organisasjonspsykologer poengterer:

«Det er viktig å holde fokus på både drift, menneskene i organisasjonen og egen fungering. Dette for å ivareta medarbeiderne så godt som mulig slik at de ikke mister motet, men opprettholder motivasjonen for å kunne dra lasset videre når hverdagen er tilbake». 

Som eksterne bidrar vi til at lederne klarer å løfte blikket og med det få et bedre beslutningsgrunnlag for de aktiviteter som gjennomføres.

Lederens viktigste verktøy i en krise er kommunikasjon.  Kommunikasjon kan benyttes aktivt for å ivareta den enkelte medarbeider og det psykososiale arbeidsmiljøet.   Viktigere enn noensinne er å opprettholde engasjement og psykologisk trygghet.

Forskning viser at psykologisk trygghet og engasjement er knyttet til økt læring, motivasjon, kreativitet og gode prestasjoner.  Engasjerte medarbeidere utøver bedre medarbeiderskap.  De tar gjerne større ansvar både for egne arbeidsoppgaver, for å støtte kolleger og for å bidra til det beste for organisasjonen. Dette er en uvurderlig ressurs i vanskelige tider.

Psykologisk trygghet handler om tillit og respekt i gruppen; opplevelsen av at det er trygt å si fra uten å være redd for konsekvenser, tryggheten til å stille spørsmål, komme med ideer, meninger og tilbakemeldinger, samt vissheten om at man har lederen og laget i ryggen. Da blir det flere som tar ansvar og eierskap, og bidrar proaktivt til resultater og utvikling.

Engasjement og psykologisk trygghet er gjennomgående tema i våre workshops, og vi ser at lederen bruker denne kunnskapen på en praktisk, konkret og relevant måte i sin hverdag.

Tjeneste: Lederstøtte i coronasituasjonen - fra teori til praksis

Målgruppe: Ledere på alle nivåer i en organisasjon
Gjennomføringsmetode: Telefon eller virtuelle workshops/møter med leder og/eller ledergruppe.
Pris: Etter avtale
Kontaktinformasjon: Send oss en mail, svar på skjemaet nedenfor og fortell kort hva det gjelder, eller ring 4000 5896 om du ønsker å bestille denne tjenesten.

 Se nedenfor skjemaet for flere tjenester vi tilbyr

 

Kontakt oss

Workshop-temaer vi tilbyr ledere:

Da Covid-19-utbruddet førte til store samfunnsmessige restriksjoner, med stengte skoler og barnehager, og utstrakt bruk av hjemmekontor, kjente vi behov for å gi våre ledere støtte til å lede godt, i en spesiell situasjon, der vi ikke lenger møtes fysisk. Gjennom digitale workshops med organisasjonspsykologene i Avonova fikk lederne våre innsikt i hvordan ulike ansatte har behov for ulike rammer og ulik oppfølging i en unntakssituasjon som denne, samt konkrete råd og tips de kunne ta i bruk i sitt lederskap umiddelbart. Råd og tips var både faglig godt forankret og håndfast.

Seniorrådgiver HR i Folkehelseinstituttet, Rune Grimnes

Digitale tjenester - Bedrifter

Allmennhelsetjeneste - bedriftsavtale

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan bestilles av bedrifter som vil tilby dette til sine ansatte som et gode.

Psykososial støttetelefon - bedriftsavtale

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som bedrifter kan tilby sine ansatte. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Digitale tjenester - Bedrifter

Lederstøtte i coronasituasjonen

Lederstøtte i coronasituasjonen - fra teori til praksis

Hvordan kan du som leder best mulig lede organisasjonen gjennom en unntakstilstand som coronasituasjonen er? Gjennom perioder hvor utfordringene er mange og usikkerheten stor? Kriser krever enormt mye av ledere - la oss støtte deg.

Veiledning for team og grupper i coronasituasjonen

Hvordan kan dere som et team best mulig jobbe og samarbeide gjennom coronasituasjonen? Våre organisasjonspsykologer bistår dere i det krevende arbeidet.

Avonova Assist - digital bedriftshelsetjeneste for SMB

Jobber du i en liten bedrift og er usikker på kravene rundt HMS og bedriftshelsetjeneste? Med Avonova Assist får du brukervennlige, digitale bedriftshelsetjenester som et HMS-system og en egen rådgiver som følger deg opp regelmessig.

Digitale tjenester - Bedrifter

Ergonomisk tilrettelegging - hjemmekontor

Det er ekstra viktig med ergonomisk tilpasning av hjemmekontor om man blir sittende å jobbe hjemmefra daglig over lengre tid. Ergonomisk tilpasning av hjemmekontoret forebygger muskel- og skjelettplager. Nå tilbyr vi ergonomitjenester rettet mot alle dine ansatte (webinar), en gruppe ansatte (video) eller enkeltansatte (video), alt etter deres behov.

Smittevern mot coronaviruset

Avonova bistår virksomheter i alle bransjer over hele landet med utarbeiding og kvalitetssikring av risikovurdering og smitteverntiltak for å unngå coronaviruset på arbeidsplassen. Vårt rammeverk kan benyttes av alle bransjer og vil avdekke om dine ansatte er utsatt for lav, moderat eller høy risiko knyttet til smittefare av coronaviruset. Basert på funnene setter vi inn nødvendige tiltak for å sikre normal drift for din virksomhet.

Rus og avhengighet - rådgivning ledere

Mange kan oppleve at den spesielle hverdagen vi nå er i trigger et økende behov etter alkohol, piller, spill og annet for å dempe redsel og maktesløshet. Vi har opprettet en støttetelefon for ledere som trenger rådgivning om hvordan de kan støtte ansatte med disse problemene.

Digitale tjenester - Bedrifter

Digital pause-strekk

Muskel- og skjelettplager rammer svært mange av oss i det moderne arbeidslivet, og er en av de største årsakene til sykefravær. I dagens situasjon med stor utbredelse av hjemmekontor, vet vi at lettere muskel- og skjelettplager kan øke i omfang. Litt fysisk aktivitet hver dag gjør mye positivt – for kropp og sjel. Å møte kolleger til en felles, digital pause-strekk kan også bidra positivt for et arbeidsmiljø hvor mange sitter alene. Bestill tjenesten via skjemaet lenger ned på siden.

Digital ergonomisk arbeidsplassvurdering

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter og ergoterapeuter på telefon/video for å gjøre ergonomisk arbeidsplassvurdering i henhold til arbeidsmiljøloven.

Digital konsultasjon fysioterapeut

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Digitale tjenester - Privatpersoner

Psykososial støttetelefon - privatpersoner

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som alle som ønsker kan ringe. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Allmennhelsetjeneste - privatpersoner

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan benyttes av alle.

Fysioterapeut - privatpersoner

Vi tilbyr privatpersoner konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?