Godt smittevernsarbeid sikrer Schenker normal drift i coronakrisen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Schenker

Godt smittevernsarbeid sikrer Schenker normal drift i coronakrisen

Da corona-pandemien brøt ut var logistikk- og transportselskapet Schenker snarrådige og tok kontakt med Avonova bedriftshelsetjeneste. De ønsket en kvalitetssikring og gjennomgang av sine risikovurderinger og smitteverntiltak. – Avonova leverte raskt og veldig godt. Deres bistand og ekspertise har gitt oss en helt egen trygghet for de ansatte og grunnlag for videre, normalisert drift, sier Christian Winther, head of QHSSE i Schenker.

DB Schenker er et av verdens ledende logistikk- og transportselskaper og har rundt 1100 ansatte ved 29 terminaler/kontorer i Norge. Dermed er det en rekke mulige smittekilder de ansatte utsettes for hver dag.

Schenker har en samfunnskritisk rolle for transport av medisiner, helseutstyr og øvrig materiell, og da corona-pandemien brøt ut for fullt måtte de kaste seg rundt.

- Vi hadde en bra beredskap- og handlingsplan, men ved en så omfattende pandemi er det vanskelig for enhver virksomhet å vite hvordan man best skal håndtere smitterisikoen, forteller Christian Winther, head of QHSSE i Schenker.

Christian Winther

Risikovurderinger og smitteverntiltak
De ønsket derfor en kvalitetssikring og gjennomgang av egne risikovurderinger og smitteverntiltak, for å sikre sine ansatte og opprettholde normal drift i en unormal situasjon. Schenker tok kontakt med sin bedriftshelsetjeneste, Avonova, som er Norges eneste landsdekkende bedriftshelsetjeneste og eksperter på å utføre slike tjenester både for nye og eksisterende kunder.

- Schenker hadde fra før gode rutiner i sin beredskapsplan, men vi ser ofte at virksomheter kan ha god nytte av å få bistand til å faktisk få utført tiltakene i den daglige driften. Å ha planene på plass er en veldig god start, og så gjelder det å sette disse ut i livet, forteller bedriftslege Kristian Vetlesen i Avonova.

Befaring på arbeidsplassen - rask og god rapport
Vetlesen og Avonova Liv-Hanne Nilsson tok derfor en gjennomgang med ledere i Schenker om smitteverntiltak tilpasset deres virksomhet, før det ble gjennomført en befaring på Schenkers terminal i Oslo. Christian Winther i Schenker er godt fornøyd med bistanden de fikk av Avonova:

- Avonova leverte en rask og veldig god rapport. Vi har fått innspill til en rekke forbedringer av eksisterende tiltak, i tillegg til nye smitteverntiltak, forteller Winther.

Stamina Helses Kristian Vetlesen og Liv-Hanne Nilsson var på befaring hos Schenker (bildet er fra en tidligere befaring).

Dette får du råd om fra Avonova
Han ramser opp noen av innspillene Avonova har kommet med i rapporten, og som er noen av punktene man kan forvente å få råd om i et samarbeid med Avonova innenfor smittevern:

 • Generelle, faglige innspill til hvordan viruset fungerer og hvordan det smitter
 • Hva skjer dersom du får smittetilfeller blant dine ansatte? Hvilke prosedyrer gjelder da? Hvilke andre ansatte må da i karantene?
 • Konkrete råd om hvordan man overfører smittevernstiltak fra teori til praksis
 • Renholdstiltak som må gjennomføres for å sikre smittevern på en arbeidsplass, for eksempel:
  • Ryddige kontorpulter som enkelt kan vaskes
  • Felles berøringspunkter som må rengjøres hyppig, som felles pc’er, håndscannere, anleggsporter, terminaler, maskiner, utstyr med mer.
 • Tilrettelegging for god egenhygiene som håndvask og håndsprit
 • Tilpasse fellesarealer slik at det oppfordres til, og muliggjøres, å holde nødvendig avstand mellom personer
 • Mer aktiv bruk av verneorganisasjonen. En befaringsrunde som dette aktiverer de lokale HMS-ansatte i stor grad, og gir dem ekstra synlighet og anerkjennelse i hele organisasjonen for det viktige arbeidet de gjør.

I tillegg nevner Christian Winther spesielt en uvurderlig ting han tar med seg fra tiltaksrapporten til Avonova:

- Det er fint med skriftlige oppfordringer på plakater og mail om hvordan ansatte skal håndtere smitterisikoer, men disse kan man fort se seg litt blind på. Det gjelder derfor for alle ledere å integrere dette budskapet når de snakker med sine ansatte i teammøter og i 1-1-samtaler, forklarer Winther.

Schenker er nå godt rustet
Han føler nå at Schenker er godt rustet for dagens situasjon og en eventuell tilspissing av situasjonen:

- Når vi nå har gjort et godt stykke arbeid sammen med en ekstern aktør som Avonova bedriftshelsetjeneste, som har faglig spisskompetanse på området, så gir det en helt egen trygghet for alle de ansatte. Det gjelder både for de ansatte som et snakkes med underveis, men også for lokale ledere og fagpersoner som driver dette i det daglige arbeidet. Smitterisikoen er redusert, og det øker sannsynligheten for at vi kan opprettholde normal drift, avslutter Christian Winther.

Etter den vellykkede befaringen i Oslo, ønsker nå Schenker en tilsvarende gjennomgang med Avonova også på sine øvrige terminaler i Norge. 

 Knapp for å laste ned sjekkliste for kartlegging og risikovurdering av smittefare

 

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bistå din virksomhet med smitteverntiltak? Send oss en mail, eller legg igjen din kontaktinfo i skjemaet under så tar vi raskt kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Ta kontakt med oss!

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bistå din virksomhet med smitteverntiltak? Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat om tjenesten og hvordan du kan bestille den.

Digitale tjenester - Bedrifter

Ergonomisk tilrettelegging - hjemmekontor

Det er ekstra viktig med ergonomisk tilpasning av hjemmekontor om man blir sittende å jobbe hjemmefra daglig over lengre tid. Ergonomisk tilpasning av hjemmekontoret forebygger muskel- og skjelettplager. Nå tilbyr vi ergonomitjenester rettet mot alle dine ansatte (webinar), en gruppe ansatte (video) eller enkeltansatte (video), alt etter deres behov.

Smittevern mot coronaviruset

Avonova bistår virksomheter i alle bransjer over hele landet med utarbeiding og kvalitetssikring av risikovurdering og smitteverntiltak for å unngå coronaviruset på arbeidsplassen. Vårt rammeverk kan benyttes av alle bransjer og vil avdekke om dine ansatte er utsatt for lav, moderat eller høy risiko knyttet til smittefare av coronaviruset. Basert på funnene setter vi inn nødvendige tiltak for å sikre normal drift for din virksomhet.

Rus og avhengighet - rådgivning ledere

Mange kan oppleve at den spesielle hverdagen vi nå er i trigger et økende behov etter alkohol, piller, spill og annet for å dempe redsel og maktesløshet. Vi har opprettet en støttetelefon for ledere som trenger rådgivning om hvordan de kan støtte ansatte med disse problemene.

Digitale tjenester - Bedrifter

Allmennhelsetjeneste - bedriftsavtale

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan bestilles av bedrifter som vil tilby dette til sine ansatte som et gode.

Psykososial støttetelefon - bedriftsavtale

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som bedrifter kan tilby sine ansatte. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Digitale tjenester - Bedrifter

Lederstøtte i coronasituasjonen

En ny lederhverdag

Ser man seg tilbake, vil de flestes jobbhverdag se ganske annerledes ut nå enn hva den gjorde for et par år siden. Fra mange hold blir det snakket om en «ny normal», etter at vi har håndtert koronakrisen med nye arbeidsmåter og mer arbeid hjemmefra. Å gå tilbake til slik det var før er det få som tror på.

Veiledning for team og grupper i coronasituasjonen

Hvordan kan dere som et team best mulig jobbe og samarbeide gjennom coronasituasjonen? Våre organisasjonspsykologer bistår dere i det krevende arbeidet.

Avonova Assist - digital bedriftshelsetjeneste for SMB

Jobber du i en liten bedrift og er usikker på kravene rundt HMS og bedriftshelsetjeneste? Med Avonova Assist får du brukervennlige, digitale bedriftshelsetjenester som et HMS-system og en egen rådgiver som følger deg opp regelmessig.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?