Lederstøtte og opplæring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Lederstøtte og opplæring

Hvis krisen rammer gir veiledning fra kompetent krisepersonell ofte økt trygghet for bedriftens ledelse, som igjen kan gi trygghet videre til resten av bedriften.

Ingen kan være mentalt og fysisk helt beredt på en krise eller ulykke, men gjennom opplæring i blant annet gode rutiner, kommunikasjon og menneskelige reaksjoner på krise, kan bedriftens ledere vite hva som skal gjøres dersom noe inntreffer.

Å være beredt på en krise handler i stor grad om å ha på plass rutiner, roller og ansvarsfordeling, slik at alle involverte vet hva de skal gjøre når noe inntreffer.

Tilbys ved

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?