Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Rus og Avhengighet (AKAN)

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Rus og Avhengighet (AKAN)

God støtte til å møte og håndtere medarbeidere med avhengighet.

Hva er avhengighet?

Tidligere har man trodd at personer med en avhengighet skilte seg fra oss "normale", men nyere forskning viser at de samme prosessene går igjen i oss alle, bare i ulik grad. 

Forklaringen på dette ligger i en del av hjernen som kalles nucleus accumbens. Dette er en hjernedel vi – ironisk nok – er avhengig av for å overleve. Denne delen av hjernen
gir oss nemlig gode følelser når vi gjør handlinger som fremmer overlevelse, som for eksempel når vi spiser, drikker, har sex eller er sosiale.

Når noe føles godt, øker sjansene for at vi gjentar handlingen. Forskning viser imidlertid at det finnes en rekke aktiviteter (f.eks. gambling, overspising) og substanser
(f.eks. nikotin, morfin) som ikke har med overlevelse å gjøre som også belønnes av nucleus accumbens. Det kan føre til at det paradoksale skjer: Hjernedelen som skal motivere
oss for overlevelse, motiverer oss til å gjøre handlinger som kan skade oss) (Kilde: psykologforeningen.no).

Når er avhengighet et problem?

Psykologer snakker gjerne om avhengighet når en person for eksempel drikker alkohol til feil tid, på feil sted eller i feil mengder. Det samme gjelder også andre avhengigheter
som f.eks. Facebook: At personen sjekker Facebook til feil tid (våkner om natten og sjekker), feil sted (sjekker mens han eller hun er i samtale med en annen) eller i feil mengder
(sjekker mange ganger i timen). Det forteller at personen har mistet kontrollen over aktiviteten, og at den begynner å gå ut over andre aktiviteter som jobb, forholdet til andre
og basale behov som for eksempel søvn.

Ofte handler avhengigheten om at vi forsøker å løse et følelsesmessig problem med å fjerne følelsen, i stedet for å fjerne selve problemet. Det å spise er riktignok nødvendig
for å overleve, men å spise fordi du er trist handler om å lure nucleus accumbens til å gi deg gode følelser, mens årsaken til tristheten står igjen uløst (Kilde: psykologforeningen.no).

Alkohol, narkotiske stoffer og spilling/gambling er de avhengighetene flest sliter med, og som flest arbeidsplasser og ledere vil få kontakt med.

Avhengighet er utfordrende både for den utsatte ansatte, og for leder – og kan også gå utover kolleger og arbeidsmiljø.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå leder i avdekkings- og oppfølgingsprosessen, være tilstede i samtaler med den ansatte, gi leder råd rundt kommunikasjon, tiltak eller annet, og følge opp
den ansatte i behandling, retur til jobb osv.

Avonova kan hjelpe dere med:

VISSTE DU AT..?

50 000 personer i Norge har problemer med gambling. Unge menn er hardest rammet og undersøkelser viser at spilleavhengighet kan gi psykiske plager som depresjon og angst.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?