Lederstøtte ved konflikt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Lederstøtte ved konflikt

I de fleste bedrifter finnes det grobunn for misforståelser grunnet dårlig kommunikasjon, personlige motsetninger eller uklare retningslinjer, som igjen kan føre til konflikter.

 

Konflikter - vanskelige å oppdage

 

De færreste ledere er i stand til å identifisere innholdet i konflikten tidlig nok, og mange vil helst se en annen vei når det skurrer blant de ansatte. Konflikter kan være svært tidkrevende å håndtere, og er ofte infisert med mange negative følelser.

Resultatet av dette er at konflikter på arbeidsplassen ofte får leve sitt eget liv, for lenge. Til slutt oppstår situasjoner som ikke kan overses lenger, og lederen må involveres.

 

Hva kan bedriftshelsetjenesten hjelpe til med?

 

Bedriftshelsetjenesten kan gi lederstøtte til ledere som skal håndtere konflikter blant de ansatte og/eller konflikter de selv er en del av, slik at dette gjøres på best mulig måte. Støtten kan gis i form av coaching/møter med leder, telefonkontakt eller deltagelse i møter med de involverte.

Videre kan bedriftshelsetjenesten gå inn i disse vanskelige situasjonene, slik at leder kan holde en viss avstand og ha fokus på bedriftens beste. Dette kan bidra til at forholdet leder og de ansatte imellom er bedre etter løst konflikt, i tillegg til å minimere tiden leder må bruke på å gå inn i konflikten.

Ved saker knyttet til mobbing og vold anbefaler vi at bedriftshelsetjenesten kontaktes så tidlig som mulig.

Tilbys ved

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?