Konflikthåndtering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Konflikthåndtering

I de fleste bedrifter finnes det grobunn for misforståelser grunnet dårlig kommunikasjon, personlige motsetninger eller uklare retningslinjer, som igjen kan føre til konflikter.

De færreste ledere er i stand til å identifisere innholdet i konflikten tidlig nok, og mange vil helst se en annen vei når det skurrer blant de ansatte. Konflikter kan være svært tidkrevende å håndtere, og er ofte infisert med negative følelser. Resultatet av dette er at konflikter på arbeidsplassen får leve sitt eget liv, for lenge. Til slutt oppstår situasjoner som ikke kan overses lenger, og lederen må involveres.

Bedriftshelsetjenesten kan gå inn i disse vanskelige situasjonene, slik at leder kan holde en viss avstand og ha fokus på bedriftens beste. Dette kan bidra til at forholdet leder og de ansatte imellom er bedre etter løst konflikt, i tillegg til å minimere tiden leder må bruke på å gå inn i konflikten.

Ved saker knyttet til mobbing og vold anbefaler vi at bedriftshelsetjenesten kontaktes så tidlig som mulig.

Tilbys ved

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?