Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Arbeidsmiljø

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
glede

Arbeidsmiljø

Når de ansatte har det bra, jobber de bedre. Arbeidsmiljø er både en kilde til økt produktivitet - og til sykefravær.


Hvordan står det til med arbeidsmiljøet hos dere?

 

Hvis arbeidsdagen går på helsa løs, enten fysisk eller psykisk, så kan og bør du gjøre noe med det. Ansatte som jobber i sunne bedrifter holder seg friske, og ansatte som er friske og trives presterer bedre.

Humankapital - de ansatte - er den viktigste ressursen bedriften forvalter. Medarbeiderne representerer et stort potensiale som kan gi økt effektivitet og overskudd i virksomheten.

Med arbeidsmiljø mener vi både den fysiske arbeidssituasjonen til de ansatte, og det som kalles psykososialt arbeidsmiljø, som handler om mestring, trivsel og nærvær.
De sosiale og psykologiske forholdene vi opplever på jobben, negative så vel som positive, gir utslag på produktivitet og arbeidsglede. Samlet utgjør dette bedriftens og de ansattes arbeidsmiljø.

Å jobbe riktig med arbeidsmiljø kan bidra til å spare det norske samfunnet for 75 milliarder >>

 

Tidspress - vår største utfordring i arbeidshverdagen

 

En av de største og viktigste årsakene til livsstilssykdommer, er belastende stress. Over halvparten av de spurte i Norsk Jobbhelserapport mener det skyldes tidspress, og 43 prosent peker på utfordrende ressursknapphet. 

Den reelle arbeidsmengden varierer veldig på en arbeidsplass, og det er ingen tydelig sammenheng mellom den reelle arbeidsmengden og den subjektive opplevelsen av å ha «mye å gjøre». Både ansatte og ledere bør skjermes fra å ha en for stor arbeidsmengde, men det er sjelden at det er arbeidsmengden i seg selv som er den viktigste kilden til negativt stress.-

-Audun B. Petersen. 

Som leder har du ansvaret for at de ansatte har et godt arbeidsmiljø, sier Arbeidstilsynet i denne videoen. 

Avonova kan hjelpe dere med:

Faktorer for jobbtrivsel

God oppfølging fra leder

Gode relasjoner til kolleger

Innflytelse på egen arbeidsdag

Meningsfylt arbeid

Mestring av arbeidsoppgavene

Arbeidsglede

Mulighet for tilrettelegging

God informasjon

psykososialt_web

Hvordan har du det psykososialt på jobb?

Det viser seg at det psykososiale arbeidsmiljøet har mye å si for sykefraværet – og for den daglige driften. Her er faresignalene som viser at alt ikke står bra til.

Les mer

arbeidsglede-ingenioer

Forskning viser at eierskap til arbeidsoppgaver, engasjement og påvirkningsmulighet er viktige suksessfaktorer for et produktivt og positivt arbeidsmiljø. 

Visste du at..?

Uklare roller og rollekonflikter er det vi blir mest slitne av på jobb.

Kontakt oss

Ring oss på 907 53 335 for mer informasjon eller for svar på dine spørsmål, eller fyll ut skjemaet under så kontakter Avonova deg for en uforpliktende prat og et godt tilbud.

 

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?