Bedriftshelsetjeneste Måløy (ubemannet kontor)

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bedriftshelsetjeneste Måløy (ubemannet kontor)

  • health Bedriftshelsetjeneste

Avonova er ei offentleg godkjent og landsdekkjande bedriftshelseteneste med kontor i Måløy. Med vår kompetanse og fagleg breidde, vil vi vere ein samarbeidspartner for våre kundar. Vi gir råd og rettleiar innan heile helse-, miljø- og sikkerheitsområdet (HMS). Avonova leverer kurs og tenester innan livsstil, arbeidsmiljø, systematisk HMS-arbeid og førebygging av sjukefråvær. Med fokus på sterkt lokalt samarbeid og nærvær tilbyr vi bedriftshelseteneste som gjev auka verdi for kundane våre kvar dag.

Adresse

Kontakt oss:

Hvordan kan vi hjelpe deg?

TA KONTAKT MED OSS FOR EN PRAT – SAMMEN KAN VI SKAPE OVERSKUDD I DIN BEDRIFT!

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?