Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Bedriftshelsetjeneste Førde

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bedriftshelsetjeneste Førde

  • health Bedriftshelsetjeneste

Avonova er ei offentleg godkjent og landsdekkjande bedriftshelseteneste med kontor i Førde. Med vår kompetanse og fagleg breidde, vil vi vere ein samarbeidspartner for våre kundar. Vi gir råd og rettleiar innan heile helse-, miljø- og sikkerheitsområdet (HMS). Avonova leverer kurs og tenester innan livsstil, arbeidsmiljø, systematisk HMS-arbeid og førebygging av sjukefråvær. Med fokus på sterkt lokalt samarbeid og nærvær tilbyr vi bedriftshelseteneste som gjev auka verdi for kundane våre kvar dag. STENGT FOR SOMMERFERIE FRA 12. JULI TIL 30. JULI.

Åpningstider i dag

Åpent: *

Adresse

Kontakt oss:

Hvordan kan vi hjelpe deg?

TA KONTAKT MED OSS FOR EN PRAT – SAMMEN KAN VI SKAPE OVERSKUDD I DIN BEDRIFT!

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?