Census Oslo

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Census Oslo

  • pt Leder- og organisasjonsutvikling

Den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene.

Åpningstider i dag

Åpent: *

Stamina Census

Adresse

  • Sognsveien 75D, Ullevål Stadion, 0855 Oslo
  • Avonova Helse AS Att: Avonova Census, Postboks 4903, Nydalen, 0423 Oslo
  • 400 05 896

Vi hjelper dere med

Psykososialt arbeidsmiljø

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Psykososialt arbeidsmiljø handler kort fortalt om hvordan de ansatte har det på jobben. Begrepet er en samlebetegnelse som favner over alt relatert til arbeidssituasjon og arbeidsbetingelser, og er en forkortelse av ’psykologiske og sosiale faktorer på arbeidsplassen’.

Lederstøtte i coronasituasjonen

En ny lederhverdag

Ser man seg tilbake, vil de flestes jobbhverdag se ganske annerledes ut nå enn hva den gjorde for et par år siden. Fra mange hold blir det snakket om en «ny normal», etter at vi har håndtert koronakrisen med nye arbeidsmåter og mer arbeid hjemmefra. Å gå tilbake til slik det var før er det få som tror på.

Puls i omstilling

"Puls i omstilling" - en aktuell tilstandsrapport

Corona-viruset har medført en brå omveltning for virksomheter og arbeidstakere. Ledere og medarbeidere møter nye krav og utfordringer i en uoversiktlig situasjon. Innsikt i arbeidsmiljøet kan være kritisk for organisasjoners leveringsdyktighet både her og nå, og i tiden som kommer. "Puls i omstilling" gir denne innsikten gjennom fokus på de mest sentrale tema og spørsmål og er et godt verktøy for god ledelse videre.

MTM

MTM Medarbeiderundersøkelse

Det er ikke alltid lett å fange opp problemer i organisasjonen eller hva de ansatte sliter med. Med vår medarbeiderundersøkelse MTM får du viktig kunnskap om tilstanden i virksomheten. Og kanskje enda viktigere: En metode for å påvirke den i riktig retning.

Ledelse

Vi gir ledere et løft

Lederen er nøkkelen til utvikling gjennom å ta ut potensialet hos enkeltindivider, grupper og organisasjoner. Vi arbeider med ledere på alle nivåer for at de skal kunne mestre kunsten å lede, utvikle, styre og motivere.

Medarbeiderskap

Aktivt Medarbeiderskap

Avonova hjelper virksomheter med å utvikle en engasjementsfremmende kultur. Dette handler om å utvikle både ledere og medarbeidere til å trekke i samme retning

Endringsprosesser

Bistand ved endring og omstilling

Alle virksomheter må forholde seg til at samfunn (globalisering, digitalisering, demografiske endringer) kundeforventninger, og andre rammebetingelser endrer seg. Noen ganger raskt, andre ganger gradvis og nesten umerkelig. Krav til endringsledelse og kontinuerlig omstilling vil derfor alltid være en del av arbeidslivet, og 2020 var et ekstremt eksempel på «adapt or die».

Team og teamutvikling

Team og teamutvikling

Et godt team spiller på hver enkelt medlems styrke og klarer gjennom samhandling, kunnskapsdeling og respekt for hver enkelts bidrag til teamet, å skape resultater utover det vanlige.

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering: fra konflikt til utvikling

Konflikt er normalt – noe alle opplever fra tid til annen. Noen ønsker konflikt velkommen som en kilde til utvikling og kreativitet, mens de fleste vel tenker at det er uønsket og ubehagelig – noe man helst legger lokk på. Uansett er god konflikthåndtering innad i en virksomhet viktig.

Faktaundersøkelse

Faktaundersøkelse

Dette er en metode som er utviklet for å undersøke arbeidsmiljøutfordringer når det er påstand mot påstand, og hvor det som regel også er behov for vurdering av eventuelle brudd på arbeidsmiljøloven. Metoden er utformet for å gi en best mulig faktabasert opplysning av saken, samtidig som sentrale prinsipper for god saksbehandling ivaretas.

Våre kurs

Våre kurs

Avonova Census har bredde og går i dybden - våre fagfolk holder kurs og foredrag som bevisstgjør og engasjerer.

Våre ansatte

ruth-e-gagliardi_1

Ruth Eva Gagliardi

Avdelingsleder

465 03 487

Avonova Census, Masters of Organisational Psychology

tore-hegstad_3

Tore Hegstad

Org. psykolog- Cand psychol.

957 90 827

jan-norman-bjorkmo

Jan Norman Bjørkmo

Org. psykolog- Cand psychol.

916 03 876

Jan Norman har samlet erfaring fra en rekke områder knyttet til norsk arbeidsliv gjennom de siste 20 årene. Han har blant annet vært nasjonal prosjektleder for Arbeidstilsynets hovedprosjekt innen psykososialt arbeidsmiljø og han har praktisert som arbeidspsykolog. I Stamina Census jobber Jan Norman som organisasjonspsykolog med hovedfokus på kartlegging og utvikling av arbeidsmiljø, konflikthåndtering og omstilling.

kristin-dille

Kristin Dille

Org. psykolog- Cand psychol.

416 51 936

Kristin er spesialist i organisasjonspsykologi. Hun er en engasjert og uredd konsulent med bred erfaring innen ledelse og organisasjons-utvikling. I Avonova Census benytter hun oppdatert forskning i sitt praktiske arbeid med å bistå virksomheter i å utvikle sunne og bærekraftige arbeidsmiljøer.

audun-b-pedersen_1

Audun B. Petersen

Org. psykolog- Cand psychol.

481 63 707

Spesialist i arbeids. og org.psykologi - Cand psychol.

birgit-sornes2

Birgit Sørnes

Org. psykolog- Cand psychol.

998 71 719

Avonova Census

I Avonova Census tror vi på at den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene.

Vi spesialiserer oss på organisasjonsanalysen og dialogen som bringer forståelse, utvikling og læring. Vi trives med oppgaver der mange synes det er for komplisert og vanskelig innen psykososial helse og organisasjonsutvikling.

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?