Til hovedinnhold
SJA - et viktig verktøy for bygg, anlegg og elektrobransjen

SJA - et viktig verktøy for bygg, anlegg og elektrobransjen

Ved å bruke SJA på arbeidsplassen sikrer du at alle oppgaver utføres på en så trygg måte som mulig. Alle daglige ledere innen bygg, anlegg og elektrobransjen bør kjenne til og bruke SJA aktivt, og det beste av alt? Det er ikke vanskelig.

Mann som jobber med strømledninger.

Så hva er egentlig SJA? Forkortelsen står for Sikker - Jobb - Analyse. Målet for en SJA er å sikre at du som daglig leder eller HMS-ansvarlig kan være trygg på at alle potensielt farlige oppgaver på arbeidsplassen blir gjort på en mest mulig sikker måte. En SJA skal gjennomføres i forkant av at de oppgavene utføres. Det er altså en systematisk gjennomgang og vurdering av farer i forkant av en aktivitet eller oppgave, der det kan oppstå farlige situasjoner. Sikker jobb analyse gjøres i bransjer som bygg- og anlegg og elektro.

Men ta det med ro. Systematisk betyr ikke at det er vanskelig å gjennomføre en SJA-analyse. Det skal vi komme tilbake til.

SJA skaper tryggere arbeidsplasser

Hensikten med en SJA er å vurdere om gjeldende arbeidsprosedyrer og planer ivaretar sikkerheten godt nok eller om man bør sette i verk flere sikringstiltak. Målet er forhindre at det oppstår en farlig situasjon. Det kan for eksempel dreie seg om faren for at to trucker på et lager skal kollidere, fare for at ansatte faller ned under arbeid i høyden eller faren for brann eller eksplosjon.

Generelt kan man si at en fare er en uønsket situasjon som fører til skade på mennesker, miljø eller materielle ressurser. En SJA-analyse bidrar preventivt, og den trenger altså ikke være så komplisert. Går du gjennom disse 6 trinnene, kommer du langt:

En sikker jobb analyse består av følgende 6 trinn

  1. Vurdering av om det er behov for en SJA-analyse

  2. Planlegging av hvordan dere skal gjennomføre SJA-analysen

  3. Gjennomføring av analysearbeidet

  4. Få på plass og sette i gang nødvendige tiltak

  5. Gjennomføre den planlagte aktiviteten/oppgaven som hadde farepotensial

  6. Oppsummere hva man har lært som kan komme til nytte ved neste SJA.

Det er en vanlig misforståelse at det viktigste er at man dokumenterer at man har gjennomført en SJA. Det stemmer ikke. Å bruke nok tid på prosessen er mye viktigere, selv om du også må sette av tid til å dokumentere resultatene. Årsaken? Alle som er med på analysen, får økt bevissthet om farene som knytter seg til arbeidet de skal i gang med. Dermed tar de automatisk også større ansvar for hva de som enkeltpersoner og gruppe kan gjøre for å unngå uønskede hendelser.

Huskeliste - Hvem bør delta i en SJA?

1. Det bør utnevnes en som er ansvarlig for det praktiske og oppfølging

Den ansvarlige skal ta seg av alt det praktiske som å avtale tidspunkt, dokumentasjon av hvem som har vært med, fordeling av oppgaver til aktuelle tiltak og oppfølging av at tiltakene blir igangsatt før den potensielt risikofylte oppgaven utføres.

2. Alle som skal utføre aktiviteten må være med

En SJA skal gjennomføres før en går i gang med en oppgave som kan innebære fare. Dermed er det naturlig at alle som skal være involvert i aktiviteten/oppgaven også er med på SJA-en.

3. Ansatte internt eller eksternt som har spesialkompetanse

Det er lurt å ha med ansatte med spesiell fagkompetanse internt som HMS-ansvarlig og verneombud. Hvis det skal installeres en ny maskin for eksempel, kan det være positivt å ha med en representant fra maskinleverandøren.

4. Ansatte med tidligere erfaring fra lignende oppgaver

Dersom det er mulig, bør minst to av deltakerne ha erfaring med lignende aktiviteter. Den enkeltes kunnskap om hele eller deler av arbeidet, gir viktige innspill til analysen.

Det er viktig at alle deltakerne bidrar aktivt i gjennomføringen av systematisk jobb analyse. Med et digitalt system kan du gjennomføre en SJA enkelt i en egen mal, og møte kravet om dokumentasjon av analysen automatisk ved å gjøre den rett i systemet.

Sørg for at SJA-gjennomgangen er tilgjengelig for alle ansatte, uansett morsmål, og sett av nok tid til gjennomføringen.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Les mer