Til hovedinnhold
Satset på trygge ansatte og et godt arbeidsmiljø

Satset på trygge ansatte og et godt arbeidsmiljø

At gutta har det bra og er trygge på jobb, er det viktigste for Stian Langård i Øst betongsaging. Med Avonova Assist på laget, har han oppnådd dette.

Daglig leder for Øst Betongsaging

– Det å ta vare på de ansatte er topp prioritet for meg, sier Stian Langård, eier og daglig leder av Øst-betongsaging. – Når «gutta» mine er fornøyde, motiverte og trygge på jobb, da vinner vi i alle ledd.

Full kontroll

Stian er stadig på farten. Han liker seg best ute i feltet sammen med de ansatte, eller «gutta» som han kaller dem. De siste årene har bedriften vokst raskt, og teller i dag ti ansatte. – Vi har gått fra et enmannsshow til å bli en seriøs og ettertraktet bedrift og arbeidsplass, forteller Stian, når vi møter ham på oppdrag i et valseverk i Holmestrand utenfor Drammen.

– Både kunder og ansatte opplever at vi har full kontroll på alt fra HMS, dokumentasjon, arbeidsrutiner, helsesjekker og avvikssystemer. Det er jeg veldig stolt av.

Mange krav å forholde seg til

Å være betongsager er et fysisk krevende arbeid. Oppdragene kan gå ut på alt fra boring, saging, riving og meisling. Ofte innebærer dette en grad av risiko. Det setter mange krav til de ansattes helse, miljø og sikkerhet. – Det er viktig at vi følger lover og regler slik at de ansatte er trygge på jobb. Vi er blant annet pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste, sier Stian. Før han ble kunde hos Avonova Assist, opplevde han det mange bedrifter lider under. I takt med at etterspørselen øker og flere ansatte kommer til, blir det som daglig leder mye å forholde seg til. Spesielt med tanke på arbeidsmiljøloven, internforskrifter og bransjespesifikke krav.

Konsekvensene av å ikke ha ting på stell kan være store og ha negativ effekt innad i bedriften. Ofte resulterer det i lav motivasjon blant ansatte, sykefravær, ulykker og dårlig arbeidsmiljø. – På et tidspunkt var det ganske kaos, innrømmer Stian.

– Jeg er en enkel arbeidskar og opptatt av at tid er penger. Før vi fikk løsningene til Avonova på plass, brukte jeg store deler av arbeidsdagen min på å sette meg inn i lovkrav. Det var en real tidstyv.

Ønsker du gratis rådgivning?

En helhetlig pakke

Med Avonoa Assist på plass, har bedriften nå en helhetlig pakke, som inkluderer alt av HMS-systemer, bedriftshelsetjeneste, digitale maler, arbeidsverktøy og egen rådgiver som kjenner bransjen. Siden Avonova jobber med å se bedrift og ansatte i et 24-timer perspektiv, blir det enklere å forstå sammenhengene mellom sykefravær, oppfølging av enkeltindividet, systematisk HMS-arbeid og arbeidsmiljø. – Det er betryggende å samarbeide med en aktør som kan bære litt av lasten, forteller Stian, som er overbevist om at mye av grunnen til at de nå får større kunder og kontrakter, er at de har tatt HMS-aspektet på alvor.

– Det krever mye å ha dokumentasjon, prosjektpermer, HMS, arbeidsrutiner og avvikssystemer og helsesjekker i orden. Om vi ikke har det på stell får vi ikke de oppdragene eller de ansatte vi ønsker oss. Det er alfa omega i denne bransjen.

Større trygghet

De ulike løsningene i Avonova Assist gjør det enklere for ham som daglig leder å følge opp ansatte og iverksette tiltak om noe ikke er som det bør være. Etter ett års bruk har arbeidsmiljøet blitt bedre og sykefraværet har gått ned. – Gutta synes de nye løsningene gir en større trygghet på jobb. Nå vet de alltid hva de skal gjøre og hvor de skal henvende seg, enten det handler om spørsmål, retningslinjer, sykdom eller ferieønsker. Om jeg er usikker på noe, kan jeg bare ringe rådgiveren vår i Avonova. Det gir meg en enorm trygghet, forteller Stian.

Avhengig av motiverte og trygge ansatte

En av fordelene han trekker frem er enkelheten ved å ha alt samlet på en plass, i en systemløsning. – Tidligere betalte vi i dyre dommer for systemer som ikke ble brukt, sier Stian. – Med Avonova Assist har vi en løsning som er brukervennlig for alle, enten de er 20 eller 60 år. Du merker at både systemet og rådgivere hos Avonova jobber for å gjøre det enklere for både ledere og ansatte å ha en bra arbeidshverdag. Det siste er spesielt viktig for Stian. – Som bedriftseier ser jeg verdien av å sette de ansattes interesser i fokus, ikke bare mine egne som daglig leder. Jeg er helt avhengig av motiverte og trygge ansatte for at bedriften skal presterer bra i det daglige.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Les mer