Til hovedinnhold
– Alle trenger å være med på dette!

– Alle trenger å være med på dette!

Jane Pedersen (35) har vært deltager på Avonovas sykefraværstjeneste Møteplassen. Hun forteller om hvordan hjelpen hun har fått, har hatt en stor innvirkning på henne - både i arbeidssammenheng og på hjemmebane.

Da Jane var ferdig med svennebrevet som institusjonskokk i 2010, ønsket hun å arbeide mer med mennesker. Etter en periode med vikariat der hun arbeidet i omsorgsbolig for psykisk utviklingshemmede, fikk hun fast ansettelse. På grunn av utfordringer med helsa og på arbeidsplassen, i tillegg til nedbemanning i kommunen, fikk hun i stedet en sjåførstilling i Ringerike kommune.

- Her liker jeg meg veldig godt!

Jane forteller vider at det var den nåværende sjefen hennes som rådet henne til å bli med på Møteplassen.

- Jeg ønsket å bli med på dette fordi jeg ville tilbake til mitt gamle jeg igjen og gjøre noe for meg selv. Få det bra i livet.

Oppfølging av sykefravær

Møteplassen er en arena som hjelper ledere og ansatte å holde en fast og strukturert sykefraværsoppfølging. Dette gjelder både for ansatte som står i langtidssykefravær, har hyppige korttidsfravær og ansatte som står i fare for å falle ut i sykefravær.

Det avholdes dialogmøter hver 4. til 6. uke avhengig av behovet. Målet med disse dialogmøtene er å lage gode prosesser som skal fungere for både den ansatte og arbeidsgiveren. Det er viktig å presisere at det ikke er noe krav om å dele hverken livshistorie eller eventuelle diagnoser i møteplassen. Funksjonsevne og eventuelt hva som skal til for å kunne stå stabilt i jobb derimot er det som vil bli kartlagt.

Jane forteller at hun har hatt samtaler med en representant fra Avonova, sin egen leder, NAV og HR-avdelingen. Der har de både kartlagt utfordringene hennes og sett på hva hun kunne tenke seg å jobbe med i framtiden.

- Jeg merket fort endringer, og nå føler jeg meg som gamle Jane igjen.

Smiler mye mer

Likevel syntes Janne det var litt skummelt å skulle snakke om seg selv og utfordringene med andre. Hun gruet seg mye før oppstart, men heldigvis følte hun seg raskt lettere til sinns. Smilet kom tilbake og hun kunne være den glade jenta hun egentlig er. Sammen med disse møtepunktene har hun fått god støtte og hjelp av både leder og kolleger på arbeidsplassen. Noe som har bidratt svært positiv inn i prosessen.

På spørsmål om hva samtalen fra Avonova bidro til for henne, svarer hun at hun forsto at hun faktisk er bra nok som hun er. I tillegg til at det alltid er noen der som lytter og kan gi henne råd når hun trenger det.

- Kroppen og psyken min ble bedre for hver gang vi møttes, og etter samtalene var jeg så lettet over at det faktisk hjalp å prate med noen.

Hun sier videre at hun har hatt mindre plager, flere positive tanker og at hun endelig kan si til seg selv at hun er bra nok.

- Jeg går og smiler hele tiden fordi jeg endelig har fått det bra med meg selv! Jeg har ikke vært syk siden juni 2023.

Har det bedre hjemme

I egen jobbsituasjon føler Jane seg mer selvstendig og at hun håndterer jobben uten å være avhengig av andre. Hun mestrer arbeidsdagene bedre, hun har blitt sterkere psykisk og klarer tydeligere å si hva hun mener. På hjemmebane har det også hatt positiv effekt. Jane har nemlig to sønner og en bonussønn. De har nå fått en mamma som er mer aktiv, oftere blid og mer til stede for dem.

Det er viktig for Jane å fortelle om erfaringene sine med Møteplassen slik at hun kan bidra til at flere blir med på disse tjenestene. Med hjelpen fra Avonova og støtten fra leder og kolleger, har hun også klart å jobbe hardt med seg selv underveis. Noe som har vært helt avgjørende i denne prosessen. Hun anbefaler Avonova til alle andre i liknende situasjoner:

- Alle trenger å være med på dette!


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Les mer