10 steg for å bygge psykologisk trygge arbeidsplasser

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

10 steg for å bygge psykologisk trygge arbeidsplasser

Hvis du ikke kan tilby dine ansatte psykologisk trygghet på arbeidsplassen risikerer du å miste viktige innspill og erfaringer. Derfor må dagens ledere ta viktigheten av psykologisk trygge arbeidsmiljøer på alvor. Vi deler våre tips til hvor du kan starte.

To leger som snakker sammen om en pasient

Hva gjør dine ansatte hvis de har gjort en feil eller er uenige med resten av teamet? Forteller de det og deler sine egne ideer? Eller kan det være at de holder dem for seg selv?

Menneskers naturlige reaksjon er å tilpasse oss og la være å si det vi mener, fremfor å utfordre det de rundt oss sier. De færreste ønsker å si noe som andre oppfattes som dumt, og mange velger derfor å tie i frykt for å gi inntrykk av at vi er dumme, uvitende eller mislykkede.

For hvem vil vel utsette seg selv for latter, syrlige kommentarer, aggresjon eller kritikk?

Vi vil heller få positive bekreftelser og fremstå som smarte, flinke og omsorgsfulle.

Problemet med dette naturlige instinktet er at en person som velger å tie kan være det som skiller mellom et suksessfullt prosjekt og fiasko. Hva om resten av teamet mangler nødvendig kompetanse og den som har mest kunnskap blir ignorert, latterliggjort eller rett og slett ikke tør å motsi de andre som tror de vet best? Da risikerer man at arbeid blir bortkastet og fiaskoer.

Et godt arbeid med å skape psykologisk trygge arbeidsmiljøer kan bidra til å unngå dette.

 

Psykologisk trygghet krever tillit innad i teamet


Psykologisk trygghet handler om å kunne vise, dele og bruke seg selv uten å frykte for negative konsekvenser av dette. Det betyr ikke at alt er tillat. Men man skal ha et arbeidsmiljø bygget på forståelse, ærlighet og et godt samarbeid.

Fordi psykologisk trygghet er en delt oppfatning om at det er greit å ta risikoer, innrømme feil og usikkerhet ovenfor hverandre, er man nødt til å bygge opp tillit innad i et team. Denne tryggheten som skapes går ut på at man får støtte når man trenger det, har en sjef man føler det er greit å ta opp problemer med og kolleger man kan diskutere med.

Og arbeidet er ikke ferdig så fort man har bygget tillit. Team må kontinuerlig jobbe med å styrke tilliten. Det blir avgjørende å lage team som presterer over tid, takler tillitsbrudd, tøffe prioriteringer og andre uforutsette omstendigheter.

 

Slik skaper du psykologisk trygghet i teamet ditt


Psykologisk trygghet starter med ledelse. Så det er viktig at du som leder ser verdien i å jobbe med dette. Å skape psykologisk trygghet kan nemlig ikke settes bort til teamet uten hjelp fra deg som leder.

I stedet må du tilrettelegge og gå frem som et godt eksempel.

Det hjelper ikke hvis den ansatte føler seg trygg i en gruppe eller teamet sitt, men ikke med deg som nærmeste leder. Å skape en trygghet ovenfor alle er til en stor grad dittansvar.

Vi deler her 10 tips til hvordan du kan gå frem for å skape et psykologisk trygt arbeidsmiljø på arbeidsplassen for teamet ditt:

  1. Vær den første til å innrømme usikkerhet.
  2. Be om og lytt aktivt til medarbeidernes synspunkter, også de du er uenige i.
  3. Del utfordringer, vanskeligheter og problemer du står i.
  4. Vis hensyn, interesse og omtanke når andre åpner seg opp.
  5. Be om og tilby hjelp.
  6. Bruk avvik, feil eller mindre gode resultater som læringsmuligheter.
  7. Still høye krav, kommuniser disse tydelig og gi støtte.
  8. Be om, aksepter og takk for tilbakemeldinger.
  9. Oppmuntre til delaktighet og kreativitet - Inkluder andre i arbeidet og del prosess og resultater med hverandre.
  10. Fremsnakk dine kolleger, teamet og det dere får til.

 

Norske firmaer på god vei mot psykologisk trygghet – men fortsatt et forbedringspotensiale


Våre undersøkelser i Jobbhelserapporten viser at 13% av norske arbeidstakere synes det er vanskelig å snakke med leder om vanskelige temaer og samtidig føle seg respektert og trygg. Selv om dette tilsynelatende er et lavt tall, representerer det mer enn 1/10 arbeidstakere. Samtidig svarer hele 22% at de synes det verken er vanskelig eller lett å snakke med sin leder.

Det er derfor et stort forbedringspotensial her som kan utnyttes gjennom å skape bedre psykologisk trygge arbeidsmiljøer.

Som leder øver du på å være bevisst interaksjonen og dynamikken som foregår i titt team, samt din rolle som leder.  Hva gjør at kreativiteten, innspillene, og dialogen stopper opp  vs. hva driver tillit og trygghet i gruppen? Hva gjør du for å påvirke dette? Vi håper at tipsene våre har gjort det litt lettere for deg å komme i gang.

Vil du lese mer om hvordan det står til i norske bedrifter i dag? Da kan du laste ned vår gratis Jobbhelserapport: den nye arbeidshverdagen.

Click me

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?