Ny hjemmekontorforskrift - dette er kravene til arbeidsgiver

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
2022-april-hjemmkontorforskrift

Ny hjemmekontorforskrift - dette er kravene til arbeidsgiver

Den 1. juli trer den nye hjemmekontorforskriften i kraft. Her tydeliggjøres kravet om at et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø også gjelder for arbeid hjemmefra. Den hybride arbeidshverdagen kan føre med seg endringer det er all grunn til å være oppmerksom på. Lurer du på hvordan dere skal gripe dette an? Les rådene fra vår medisinske fagsjef Tor Erik Danielsen.

Den eksisterende "Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem" stiller krav om at arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig skal forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlig. Arbeidstaker har krav på at helse, sikkerhet og velferd er ivaretatt, samtidig som arbeidsgivers ansvar tilpasses noe ved hjemmearbeid. Endringer i forskriften, som trer i kraft 1. juli 2022 innebærer at psykososiale forhold tas inn i bestemmelsen på linje med de øvrige forholdene som nevnes. Dermed understrekes dette ansvaret.

I den nye forskriften kommer det frem at kravet om forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø er særlig viktig der hjemmearbeidet er av langvarig karakter og arbeidstakerens kontakt med arbeidsplassen svekkes. Med den nye forskriften blir det blant annet krav om at arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.

Kontrakt forhindrer misforståelser
Mange synes det er kunstig med et krav om skriftlig avtale om hjemmearbeid, som er en bestemmelse i forskriften. En avtale om hjemmekontor vil imidlertid øke forutsigbarheten for begge parter om hvilke regler som gjelder, og kan bidra til å unngå uønskede misforståelser. Avonova har utarbeidet et kontraktsforslag. 

Last ned kontraktsmal for hjemmekontor her.

 

Privatlivets fred setter begrensninger
- Det kan være vanskelig å vite hvordan kravene kan følges opp når medarbeideren oppholder seg hjemme. Hensynet til privatlivets fred tilsier at arbeidsgiver ikke har adgang til arbeidstakers private hjem uten at arbeidstaker samtykker. Dermed strekker arbeidsgivers ansvar for hjemmearbeidsplassen seg ikke lenger enn at arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig, skal forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige, sier Avonovas nye medisinske fagsjef Tor Erik Danielsen.

Han har utarbeidet 6 råd for virksomheter som benytter hjemmekontor:

  • Unngå misforståelser: Ved myndighetspålagt hjemmekontor vil nok mange synes det er kunstig med et krav om skriftlig avtale om hjemmearbeid, som er en bestemmelse i forskriften. En avtale om hjemmekontor vil imidlertid øke forutsigbarheten for begge parter om hvilke regler som gjelder, og kan bidra til å unngå uønskede misforståelser.

  • Avtal tilgjengelighet: Avtalen skal beskrive omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstid for hjemmearbeidet, og eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr. I avtalen kan det blant annet være praktisk å fastsette når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver.

  • Sikre kommunikasjonsmuligheter: For å sikre det psykososiale arbeidsmiljøet bør arbeidsgiver gi gode kommunikasjonsmuligheter til medarbeideren på hjemmekontor og de andre arbeidstakerne i virksomheten.

  • Oppretthold sosiale treffpunkter: Arbeidsgiver bør etterstrebe det å opprettholde sosiale treffpunkter for medarbeiderne i virksomheten – også blant de på hjemmearbeidsplass. De uformelle treffpunktene i virksomheten har stor betydning for fri utveksling av ideer og vedlikehold av det sosiale miljøet, og har betydning for ansattes helse og trivsel. Legg opp til relasjonstid og prioriter den i likhet med andre arbeidsoppgaver.

  • Kartlegg risiko: Arbeidsgivers systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal omfatte hjemmearbeid. I internkontrollen skal det komme frem at mulige farer og problemer ved hjemmearbeid er kartlagt og risikovurdert. Utarbeid planer og iverksett tiltak for å redusere eventuell risiko, og sørg for at både kartleggingen og tiltakene er dokumentert.

  • Spør verneombud om råd og veiledning: Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal påse at arbeidsforholdene for kolleger på hjemmearbeidsplass er en del av virksomhetens internkontrollsystem. Av hensyn til privatlivets fred har ikke verneombudet tilgang til arbeidstakers hjem uten særskilt avtale, men kan likevel ivareta arbeidstakers interesser. I praksis betyr det at arbeidstaker kan spørre verneombud om råd og veiledning.

Hvordan kan du lykkes med å skape et trygt og produktivt hjemmekontor for dine ansatte? Kontakt din kunderådgiver hos Avonova, eller les mer på vår samleside om hjemmekontor her.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?