-Det at bedriften jobber så aktivt for å få meg tilbake igjen betyr mye

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Nova Sea foto av Hans Petter Sørensen

-Det at bedriften jobber så aktivt for å få meg tilbake igjen betyr mye

Det skulle egentlig være starten på et friår da Rune Nergård (40) tok seg en sommerjobb hos Nova Sea, i en alder av 16. «Det ble jo et veldig langt år, for å si det mildt. Men når man trives så godt på arbeidsplassen som jeg gjorde, og fortsatt gjør, så blir man jo værende, forklarer Nergård.

Etter 24 år i oppdrettslaks-bedriften har Rune Nergård tilbragt mer en halve livet sitt i Nova Sea. Først ved produksjonslinja, med sløying og pakking av fisk. Deretter over til logistikksentralen. Det var der den kroniske astmaen hans tok overhånd og resulterte i en enda mer komplisert lungesykdom. I 2019 ble han 100% sykemeldt. 

– Sykdommen er jo der. Det har den alltid vært. Men jeg vil ikke at den skal hindre meg i å jobbe. Målet mitt er å komme tilbake ved å lette på symptomene, og tilpasse arbeidsoppgavene mine. Det at bedriften jobber så aktivt for å få meg tilbake igjen betyr mye for meg, innrømmer Nergård. 

Nergård mener at det tette samarbeidet mellom ham selv, hans nærmeste leder, HR-avdelingen i Nova Sea og deres samarbeidspartner på bedriftshelsetjeneste – Avonova — har vært avgjørende for at arbeidskapasiteten nå endelig øker.  

– I mai i år spurte HR-avdelingen om jeg ønsket å få veiledning fra bedriftens rådgiver fra Avonova, Gunn Elisabeth Lillegård. Det har vært en svært verdifull erfaring, med tett oppfølging og møter over Teams når korona-viruset hindret oss fra fysiske møter. Via Gunn Elisabeth har jeg fått aktivitetsplaner og ernæringsråd, knyttet til mine spesifikke helseutfordringer, samt en motivasjonskilde til å fortsette å gjøre det jeg kan for å bedre min egen situasjon. Med riktig medisinering, samt støtten fra Nova Sea og bedriftshelsetjenesten, øker jeg sakte men sikkert friskemeldingsprosenten, forteller Nergård åpenhjertelig. 

Via Gunn Elisabeth har jeg fått aktivitetsplaner og ernæringsråd, knyttet til mine spesifikke helseutfordringer, samt en motivasjonskilde til å fortsette å gjøre det jeg kan for å bedre min egen situasjon. Med riktig medisinering, samt støtten fra Nova Sea og bedriftshelsetjenesten, øker jeg sakte men sikkert friskemeldingsprosenten

Rune Nergård

Avonova-rådgiveren som Nergård snakker så varmt om, Gunn Elisabeth Lillegård, er utdannet sykepleier og har bred kompetanse innen fagområder som systematisk HMS, krisehåndtering og sykefraværsoppfølging. Selv er hun mektig imponert over at Nergård tar veiledningene hennes på strak arm. 

 – Det å kunne støtte bedrifter i arbeidet med å ivareta både seg selv og folka deres, på en bærekraftig måte, er en enorm drivkraft. Rune sitt tilfelle er et prakteksemplar på hvordan ansatte som får økt ansvar for sitt eget sykefravær, og bedriftshelsetjenester tildelt fra bedriften, gradvis kan nå sine mål om friskmelding. Selv med kroniske sykdommer, sier Lillegård. 

 

«Vi inngår aldri kompromiss om sikkerhet»

 

Bjørg Rodahl Kristensen, HR-sjef i Nova Sea, forteller at et sterkt fokus på HMS har bidratt til å redusere fraværsskader med nærmere 70% i 2019 og øvrige skader med nærmere 50%. 

– Dette kunne vi ikke klart uten dyktige ansatte og ledere som prioriterer det systematiske HMS-arbeidet. Nova Sea opererer i en risikofylt bransje. Å ha sikkerhet først er det viktigste. Vi oppfordrer ansatte til å aktivt registrere nestenulykker, sikkerhetsobservasjoner og forbedringspunkter. Gjennom kontinuerlig kartlegging og forbedring skal vi redusere skader, sykefravær og skape et helsefremmende arbeidsmiljø, sier Kristensen. Gunn Elisabeth Lillegård (t.v.) i Avonova og Bjørg Rodahl Kristensen i Nova Sea

Nova Sea har lokaliteter som strekker seg over hele Helgeland, fra Vega i sør til Gildeskål i nord. Arbeidet med standardisering av utstyr, arbeidsoperasjoner, kjemikalier, kurs og opplæring er derfor ekstra viktig.  

– Ansatte skal ha samme forutsetninger for å kunne utføre HMS-arbeidet, enten det er på sin egen lokalitet eller en gjestelokalitet, forklarer Kristensen

Da de våren 2019 inngikk sitt første samarbeid med Avonova, i form av en arbeidsmiljøundersøkelse, så de også at de kunne få tilgang på bedriftshelsetjenester, kursing, rådgiving og bistand som de allerede kjøpte via flere tredjeparter – men på ett og samme sted. 

Avonova ble bedriftens leverandør av bedriftshelsetjenester høsten 2019 og en samarbeidsplan med aktiviteter, inndelt i tre overordnede segmenter, ble utarbeidet: 

1. Aktiviteter som støtter bedriftens HMS-mål 

2. Lovpålagte krav til bruk av BHT 

3. Annet bruk av Avonova, som kriseberedskap, HMS-kurs, førstehjelpskurs og kjemikaliekurs. 

Sykefravær er ikke alltid relatert til ulykker eller skader på jobb. Selv om fiskeri- og akvakulturnæringen er utsatte yrker, kan de også oppleve sykefravær som stammer fra kroniske helseutfordringer, slik som i Nergård sitt tilfelle. 

– Runes nærmeste leder i Nova Sea har vært fokusert på å opprettholde en god kontakt gjennom sykefraværet. Det å i tillegg kunne tilby ham en erfaren helserådgiver som Gunn Elisabeth, har vært uunnværlig. Ikke bare foreslår hun tiltak som kan utprøves på hjemmebane, men med sin helsebakgrunn kan hun også forklare kunnskapen bak tiltakene samt forslag til tilrettelagt arbeid. Å ha tilgang på en rådgiver som er spesielt dyktig på å tilrettelegge for at sykemeldte skal kunne få lov til å bidra igjen, det er viktig for bedriften vår, understreker Kristensen. 

 

«Avonova er der vi er»

 

Det at Avonova er landsomfattende med lokale kontor på Helgeland har vært avgjørende i valg av bedriftshelsetjeneste. – Vi har en eminent rådgiver, Gunn Elisabeth. Hun og hennes kollegaer på kontoret i Mo i Rana samarbeider tett med de andre på kontorene i Mosjøen og Sandnessjøen. Med den bredden og kompetansen som Avonova sitter på internt, av alt fra leger og sykepleiere, psykologer og kirurger, til ingeniører og jurister, slipper vi å forholde oss til en tredjepart. De kommer uansett til oss, der hvor vi er, både fysisk og digitalt, sier Kristensen.

Med den bredden og kompetansen som Avonova sitter på internt, av alt fra leger og sykepleiere, psykologer og kirurger, til ingeniører og jurister, slipper vi å forholde oss til en tredjepart. De kommer uansett til oss, der hvor vi er, både fysisk og digitalt

Bjørg Rodahl Kristensen

Naturligvis måtte vi avslutningsvis spørre Lillegård om hennes beste råd for å unngå sykefravær. Helserådgiveren er sikker i sin sak: 

– Ledere har et særskilt ansvar for å sette helse på agendaen. Ikke bare hva omgår arbeidet, men også i forhold til fritiden. Ha fokus på og informer om helsebringende aktiviteter. Vær åpne om konflikter, mobbing, rusavhengighet og psykisk helse. Samarbeidet er viktig, så inviter inn tillitsvalgte og jobb på tvers av avdelinger for å gi bedre grobunn til det overordnede resultatet. Og gjør det for all del enkelt for de ansatte å komme til deg med utfordringer og problemer, slik at dere sammen kan ta tak i dem. Før en sykemelding blir nødvendig, avslutter Lillegård. 

TEKST: Tove Eggen
FOTO: Hans Petter Sørensen