Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Nova Sea med smittevern-suksess

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
trana1258

Nova Sea med smittevern-suksess

Hvordan opprettholde aktiviteten under strenge smittevernstiltak? Vi i Avonova har støttet mange kunder med denne reisen, og en av disse er Nova Sea. Nå som vi står overfor en ny tøff periode, med mutert virus og ny nedstenging av samfunnet, får du her erfaringer og tips om hvordan Nova Sea har håndtert smittevernsarbeidet med suksess.

Nova Sea er en av de største nordnorske produsentene av oppdrettslaks, og en stopp i produksjonen kan få store økonomiske konsekvenser for selskapet.

Derfor var det en fordel at de hadde begynt sin smittevernskartlegging allerede før Norge stengte ned 12. mars 2020.

- En av suksessfaktorene våre var at vi raskt begynte med smittevernskartlegging og implementering av nye tiltak og rutiner. Samtidig var dette også en av våre største utfordringer. I oppstartsperioden var alt nytt, og vi utarbeidet nye retningslinjer som måtte oppdateres ofte, forteller Bjørg Rodahl Kristensen, HR-sjef i Nova Sea.

Tross at Nova Sea var kjapt i gang med endringer brukte de en del tid på å utarbeide en ny beredskapsplan for hele selskapet. Med hjelp fra alle ansatte har Nova Sea klart å holde hjulene i gang siden pandemiens utbrudd.  

- Jeg er stolt over hvor fleksible og løsningsfokuserte våre ansatte har vært, skryter Bjørg. 

Tiltak Nova Sea iverksatte

Noen av tiltakene Nova Sea har iverksatt for å gjøre arbeidsplassen sikrere og motvirke smittespredning er:

 • unngå at enkelte grupper med ansatte starter og slutter samtidig på jobb
 • sjekklister på renhold
 • hyppigere renhold
 • besøksrutiner
 • regler for bruk av kantine og møterom
 • montering av pleksiglass
 • bruk av visir og/eller munnbind
 • adgangsrestriksjon
 • oversettelse av informasjon og retningslinjer
 • hyppigere kontakt med bemanningsforetak
 • være oppmerksomme på eventuelle negative konsekvenser av alle smitteverntiltak som innføres.

Nova Sea  

Smittevern fast punkt på agendaen i ledergruppen

En stor utfordring for mange bedrifter i fiskeindustrien er at de har mange lokasjoner og arbeidsområder. Selv er Nova Sea lokalisert langs hele Helgelandskysten, med hovedkontor og slakteri på Lovund, og 24 sjøanlegg fordelt på 12 kommuner. Dette har gjort at god informasjon, involvering av ansatte og forankring har vært avgjørende for å få tiltakene til å fungere i praksis.

For Nova Sea har smittevern vært fast punkt på agendaen i de ukentlige møtene til ledergruppen. De etablerte tidlig et bedriftsinternt team bestående av ulike roller og funksjoner i selskapet. Ledere fra industri- og sjøavdelingen, verneombud, tillitsvalgte, kommunikasjonssjef og HR møtes fortsatt minimum ukentlig. I tillegg har smittevern stått på agendaen i arbeidsmiljøutvalget og i møter med ressurspersoner i kommunene.

- De viktigste tiltakene som gjøres er å gi informasjon og følge opp etterlevelse av de generelle smitteverntiltakene, samt foreta nye kartlegginger av ulike risikoforhold, forklarer HR-sjef Bjørg.

De viktigste tiltakene som gjøres er gi informasjon og følge opp etterlevelse av de generelle smitteverntiltakene, samt foreta nye kartlegginger av ulike risikoforhold.

 Bjørg Rodahl Kristensen 

Samarbeid med Avonova

Avonova var i løpende kontakt med Nova Sea gjennom de første månedene av pandemien. Nordens største bedriftshelsetjeneste har hjulpet Nova Sea med kartleggingen av risikoforhold og gitt råd om hvordan Nova Sea kan tilrettelegge arbeidet best mulig ved å sette sammen arbeidsteam. På den måten blir konsekvensen av ett smitteutbrudd innad i bedriften mindre. Gjennom det siste året har Nova Sea opparbeidet egen kompetanse om smittevern. Kontakten er derfor ikke like hyppig nå, men det blir fremdeles gitt råd i forhold til nye nasjonale retningslinjer og kommunale forhold.

- Vi har invitert rådgivere i Avonova til våre interne Covid-19 statusmøter. De har stilt opp på kort varsel, og ledere har fått anledning til å stille spørsmål om smitteverntiltak og få direkte og raske svar. Vi har fått tips om tiltak som vi selv ikke har tenkt på, og vi har også fått rask skriftlig respons på våre henvendelser. Dessuten har vi mottatt nyhetsbrev og blitt kontaktet for aktuelle råd og tips. Vi har hattgod støtte hele tiden, og det har vært en trygghet, sier Bjørg om samarbeidet med Avonova.

Vi har fått tips om tiltak som vi selv ikke har tenkt på. Vi har fått rask skriftlig respons på våre henvendelser. Vi har mottatt nyhetsbrev og blitt kontaktet for aktuelle råd og tips, og hatt god støtte hele tiden. Det har vært en trygghet.

 Bjørg Rodahl Kristensen 

Gode resultater for Nova Sea

Nova Sea har sett gode resultater av sitt smittevernsarbeid utover det å skape en smittetrygg arbeidsplass. De har redusert sykefraværet og reisekostnadene, møter har blitt mer effektive og samarbeidet på tvers av avdelinger har økt. Samtidig har de fått mye ny kunnskap, noe som har gitt dem mulighet til å bistå andre i deres smittevernsarbeid. Nova Sea hjalp blant annet Lurøy kommune da Lovund fikk tre smittetilfeller sist høst. Kommunen var takknemlig for rask og god hjelp fra bedriften.

  

Ønsker du bistand med smittevern i din bedrift? Avonovas nye tjeneste Smittetrygg Bedrift hjelper virksomheter med kartlegging, risikovurdering og etablering av nye rutiner. Dette skaper tryggere arbeidsplasser, reduserert smitte og riktig dokumentasjon overfor myndigheter som Arbeidstilsynet.

 

 

Kontakt oss

Vil du snakke med en av våre rådgivere om hvordan vi kan hjelpe deg få en Smittetrygg Bedrift? Fyll in skjemaet under så tar vi kontakt!

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?