Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

NOKAS

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

NOKAS

Sammen med NOKAS gjorde vi et krafttak for å få ned sykefraværet. Det trengtes. Den norske avdelingen som driver med kontanthåndtering hadde en tøff utfordring med sykefravær. Gjennom systematisk arbeid over ett år sank sykefraværet til bare 4%.

En arbeidshverdag i NOKAS kan være både tøff og krevende. Arbeidsoppgavene er ofte fysisk tunge og statiske. Blant de over 500 ansatte i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø var sykefraværet hele 20%. Avonova ble engasjert og bisto blant annet i en omorganiseringsprosess. Gjennom systematisk arbeid over ett år sank sykefraværet til bare 4%.

Tiltakene var flere:

  • Bistand ved omorganisering
  • Sykefraværsoppfølging i grupper
  • Individoppfølging
  • Forebyggende sykefraværsarbeid
  • Ergonomi
  • Støtte ved 1:1 samtaler leder/medarbeider
  • Møter
  • Bistand rundt tilrettelegging og bruk av IA midler.
  • Fokus på nærvær, arbeidsmiljø og hver enkelt medarbeider

Lederne er nøkkelen til å nå de ansatte

Regionsjef Olav Strand i NOKAS forteller at selskapet skal være en helsefremmende arbeidsplass og jobbe systematisk med forbedringstiltak.

I 2015 sendte vi inn den første gruppesøknaden til NAV. Vi ønsker å støtte våre ledere, både individuelt og som en samlet ledergruppe. Vi gir lederne tid til å lede og det er helt avgjørende at de får tid til å snakke med de ansatte. På den måten får vi tid til å utfordringene hos hver enkelt, enten det er snakk om tilrettelegging eller andre ting.

-Regionsjef i Nokas, Olav Strand.

Strand er fornøyd med effekten av de grepene som er tatt. – Dette har ført til økt arbeidsglede og mindre slitasje, sier han og viser til evalueringsrapporten fra Avonova.

Vil du ha en prat med oss om ledelse, engasjement, helse og produktivitet?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?