Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Lier ASVO

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Lier ASVO

Med kommunen som eier og NAV som oppdragsgiver, er kravet til åpenhet og tilsynsrapporter strenge. Et brukervennlig HMS-system har lettet arbeidsmengden betraktelig og dermed frigjort tid til viktig samfunnsarbeid.

Foruten administrasjonsstaben på 22 personer, har Lier ASVO 45 arbeidstakere i produksjon innen alt fra vedsalg til kantinedrift og ferdigstillelse av varer fra lager. De har derfor mange tilsynskrav og personalhåndbøker, som må vedlikeholdes og oppdateres. HMS-kravene er derfor store både internt og eksternt.

  • Vi blir kvalitetsertifiserte hvert andre år, forteller daglig leder Svein Marfi, som viser frem en stor ringperm stappfull av dokumenter.
  • Denne, og flere ulike harddisker med dokumenter i ulike mapper, har gjort det tungvint og tidkrevende å hente frem alt fra firmaattester til etiske retningslinjer, fraværsregistreringer, hendelser, risikoanalyser, tilsynsrapporter og alt det andre vi må vedlikeholde og oppdatere, sier legger han til.

Vanskelig å prioritere papirarbeid

Lier ASVO er ikke alene om å kjenne på rapporteringsbyrden i en aktiv hverdag. De ansatte har mer enn nok å gjøre med den daglige driften.

  • Vi har blant annet rapporteringskrav fra både mattilsynet og arbeidstilsynet. I tillegg er det mange som ønsker innsyn, forteller Mafri.

Han er en leder som ønsker full transparens og åpenhet mot både kolleger, pårørende, eiere, styremedlemmer, stat og kommune. Det krever også sitt av systemet.

  • Inntil jeg fikk høre om Avonova system via bedriftshelsetjenesten, ble det mye kveldsjobbing. I sammenligning med andre systemer kom de meget bra ut. Det  tilfredsstiller alle krav vi har på oss, for eksempel fra Datatilsynet, samtidig som det er svært fleksibelt. Vi kan lett overføre og katalogisere fra gamle systemer. Snart kan vi kaste papirhaugen, sier han lettet.

Det har tatt noen få dager med god hjelp av Avonova Roy Johansen å få alt på plass, samt opplæring av brukerne.

Avonovas system fylte ”the missing link”

Orden og struktur er ord han bruker ofte når han beskriver Avonovas HMS-system.

  • Som strukturfascist ble lettet da jeg kunne legge alt inn på ett sted, med brukervennlig og enkel tilgang til alt.  Noen har kun lesetilgang, andre endringstilgang. Selv kan jeg sortere og søke på det meste med enkle søkeord. Alt fra styrende dokumenter til ferieavvikling, hendelser og avvik. Tilbakemeldingen fra de ansatte har vært positiv. De mener det organisatoriske er blitt mye mer ryddig og systematisk, smiler han.

Tillitsvekkende lederverktøy

Mafri vet hva han snakker om, med mangeårig bakgrunn fra blant annet Telenor og NAV.  - Da jeg kom hit for to år siden var nettopp et åpent og enkelt intranett ”missing link”. Nå er hverdagen blitt mye enklere, samtidig som vi kan oppfylle eiers forventninger. Systemet gir ikke rom for misforståelser. Nå vet alle hvor alt er. Det er et godt lederverktøy fordi det gir økende tillit og åpenhet, legger han til.

  • Lier ASVO er et godt eksempel på hvordan en liten bedrift med små budsjetter kan spare både tid og penger på gode og effektive HMS-strukturer, konkluderer Avonovas Åshild Vik Blikstad, som er salg- og kundeansvarlig for Avonova Interaktiv. 

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?