Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Herøy kommune

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Herøy kommune

Herøy kommune opplevde i 2016 en utfordrende konfliktsak der 17 frivillige i brannvernet sa opp stillingene sine, på bakgrunn av å ikke kjenne seg sett og hørt av kommunen.

De ansatte i brannvernet meldte om gjentatt varsling til kommunen om kritikkverdige forhold i brannvernet som ikke ble hørt, og valgte å gå til det skritt å si opp stillingene sine.

Herøy kommune tok da umiddelbart tak i saken og igangsatte en arbeidsmiljøkartlegging ved Avonova.

Prosjektbeskrivelse

Avonova kartla arbeidsmiljøet i enheten gjennom intervjuer med alle berørte parter individuelt, også hovedverneombud og tillitsvalgt fra fagforeningen. Intervjuene hadde fokus på å få frem konkrete detaljer i den opplevde konflikten, samt ivareta fremtiden gjennom å se på hva som ville bedre situasjonen og gjenopprette et trygt og godt arbeidsmiljø.

Prosessen ble forankret gjennom en detaljert prosjektskisse som ble godkjent av prosjektgruppa, bestående av kommunalsjefen, brannsjefen, varabrannsjefen, tillitsvalgte for alle fagforeningene, verneombud, hovedverneombud, tillitsvalgt og representant fra personalkontoret i kommunen.

Hovedfunn fra intervjuene ble presentert i tilbakemeldingsmøter til oppdragsgiver, brannsjefen, prosjektgruppa og alle ansatte.

Utfallet

I etterkant av siste møte kom partene til enighet om at oppsigelsene trekkes tilbake og at partene vil samarbeide om å skape et trygt og godt arbeidsmiljø. For Herøy kommune betyr dette at brannvernets viktige oppgaver; å sikre liv, helse og verdier, er ivaretatt etter lovens intensjoner.

Prosessen avsluttes med en endelig rapport på alt arbeidet, med bedriftshelsetjenestens vurderinger, konklusjoner og forslag til videre arbeid, som oversendes oppdragsgiver (Herøy kommune). Rapporten beskriver hvordan alle parter har blitt hørt i prosessen, og hvordan alle involvertes store engasjement har bidratt til det positive resultatet.

Gå til video

ikon-utropstegn_2_liten

Bistand ved konflikt, mobbing og vold

I de fleste bedrifter finnes det grobunn for misforståelser grunnet dårlig kommunikasjon, personlige motsetninger eller uklare retningslinjer, som igjen kan føre til konflikter.

Les mer

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?