- God løsning å gjennomføre helsekontroller digitalt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Arbeidsbilde for Conductor AS referanse for Avonova

- God løsning å gjennomføre helsekontroller digitalt

Da Conductor AS kom til Avonova for å gjennomføre arbeidshelsekontroller av sine ansatte, hadde coronapandemien nylig brutt ut og fysiske tester var ikke mulig. Dermed ble Conductor blant de første som gjennomført digitale helsekontroller hos Avonova. Her er noen av deres erfaringer med den digitale tjenesten.

Første gang med digital helsekontroll

 

Conductor AS ble etablert i 2007. Som ledd i sitt mål om å ta en Sertifisering av ledelsessystem for arbeidsmiljø (NS-ISO 45001), som er verdens første ISO-standard for arbeidsmiljø, gjennomfører bedriften arbeidshelsekontroller av de ansatte hvert tredje år. Da de i mai 2020 skulle gjennomføre kontroll var coronapandemien i gang for fullt. Avonova hadde da utviklet tjenesten «Digital helsekontroll», og Conductor ble blant de første som fikk prøve denne tjenesten for alle sine 43 ansatte.

Til vanlig gjennomføres arbeidshelsekontroller ved at alle ansatte møter opp for fysiske helsekontroller på Avonovas lokalkontorer. Med Digital Helsekontroll blir de ikke-fysiske testene i stedet gjennomført digitalt over plattformen Teams.


 Med tanke på forutsetningene vi hadde for å gjennomføre helsekontrollene i mai i fjor var det en god løsning å gjennomføre dem digitalt. Totalt sett tror jeg en digital helsekontroll er mer effektivt. Det sparte oss blant annet for tid og reisekostnader, selv om det selvfølgelig ikke ble den samme menneskelige kontakten som ved tidligere fysiske helsekontroller, forteller Jon Ottar Ellefsen, daglig leder ved Conductor AS.

Totalt sett tror jeg en digital helsekontroll er mer effektivt. Det sparte oss blant annet for tid og reisekostnader.

- Jon Ottar Ellefsen, daglig leder ved Conductor

 

Ellefsen påpeker også at hans erfaring er at viktig informasjon blir ivaretatt også i en digital undersøkelse, på tross av at fysiske tester slik som hørselstest, pustetest og eventuelle blodprøver og liknende har blitt utsatt til man har fått større kontroll over koronasituasjonen.

Hvilke fysiske tester som man behøver å ta, avhenger av yrket man arbeider i. Jobber man for eksempel under mye støy må man derfor ta en hørselstest fysisk på Avonovas avdelingskontor ved en senere anledning, mens ved kontorarbeid er fysiske tester ved arbeidshelsekontroller sjeldnere nødvendig. Hvilke tester, og om man har behov for tilleggstester slik som blodprøver for å sjekke kolestreol, vurderes og avgjøres i samarbeid med helsepersonell i et formøte med kunden.

Jevnlige helsekontroller avdekker viktige endringer

 

Daglig leder ved Conductor AS, Jon Ottar EllefsenConductor er opptatt av helse, miljø og sikkerhet i alle ledd, både for ansatte og kunder. De jevnlige helsekontrollene som gjennomføres av bedriften kan bidra til å oppdage viktige endringer i helsen til de ansatte over årene, og sette lys på tiltak som må gjøres for å ivareta den ansatte både fysisk og psykososialt. 

 Gjennom helsekontroller får jeg som arbeidsgiver en tilbakemelding på de ansattes ve og vel, både når det gjelder fysiske plager og det psykososiale miljøet. Det er interessant og vik

tig for meg som arbeidsgiver å få en rapport så jeg kan sette inn nødvendige og forbedrende tiltak, forteller Jon Ottar Ellefsen, daglig leder ved Conductor AS.

Det er interessant og viktig for meg som arbeidsgiver å få en rapport så jeg kan sette inn nødvendige og forbedrende tiltak

- Jon Ottar Ellefsen


I kontrollen som ble gjennomført i mai ble det oppdaget et konkret tilfelle hos Conductor. Det førte til iverksetting av nødvendige tiltak, på tross av ellers gode resultater under kontrollen. For Ellefsen er det å få en tilbakemelding om hva som eventuelt må forbedres den største fordelen med å gjennomføre helsekontroller.Kundene er meget godt fornøyde


Hege Auberg jobber som Key Account Manager for Avonova og forteller at det har blitt gjennomført en rekke digitale arbeidshelsekontroller det siste året, og at mange er klare til å teste den digitale tjenesten i denne usikre perioden.

Vi opplever at kundene er fornøyde, og for oss har den digitale gjennomføringen gått over all forventning. Det er en god erstatning når man ikke lenger har muligheten til å møtes fysisk, forteller Auberg og nevner to store fordeler:

  • Som arbeidsgiver sparer du reisekostnader og de ansatte sparer reisetid 
  • Færre reiser bidrar også til å spare miljøet

Dette gjør den digitale tjenesten attraktiv, og den vil være verdifull også når vi igjen kan returnere til det normale og mer sosiale samfunnet. I årene som kommer vil vi trolig også kunne tilby digitale helsekontroller, også hvis vårt helsepersonell ikke er på kontoret, avslutter Auberg.

 

Klikk her hvis du vil lære mer om våre helsekontroller.

Kontakt oss

Vil du snakke med en av våre rådgivere om vanlige eller digitale helsekontroller for dine ansatte? Fyll in skjemaet under så tar vi kontakt for en uforpliktende prat!