Betonmast sin reise til økt motivasjon og trivsel på arbeidsplassen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Betonmast sin reise til økt motivasjon og trivsel på arbeidsplassen

Som en del av Norges største byggentreprenør er ikke Betonmast Innlandet nye til bedriftshelsetjenesten (BHT). Men da de for snart fem år siden bestemte seg for å sette ekstra fokus på trivsel og motivasjon blant de ansatte har Avonova som BHT blitt en tett samarbeidspartner.

Betonmast på byggeplassen

Erna Nyborg er faglig leder for Betonmast Innlandet, og da virksomheten for noen år siden ønsket å jobbe mer strukturert med å bygge en kultur der de ansatte blir sett og hørt var det naturlig for Erna å involvere BHT. Erna forklarer at for Betonmast Innlandet er det viktig at de ansatte har en trygg og god arbeidsplass å gå til.

- For de fleste av oss er jobben en stor del av hverdagen. Det at vi føler oss sett og ivaretatt mens vi er på jobb er viktig for oss alle, sier Erna.

Derfor startet Betonmast sammen med Avonova prosjektet: Veien til høyere motivasjon, trivsel og lavere sykefravær. Erna forteller at det kan være lett å få litt skyggelapper på når det kommer til sin egen virksomhet, så derfor er det viktig for henne å ha en objektiv partner som kan komme inn med både fagkunnskap, og som ser på situasjonen med friske øyne.

- BHT-en har vært en veldig fin støttepartner for meg når vi har vært ute blant de ansatte for å høre om trivsel, motivasjon og deres behov. De stiller nok litt andre spørsmål i og med de er fagpersoner på nettopp dette med forebygging og friskarbeid, forklarer Erna.

BHT-en har vært en veldig fin støttepartner for meg når vi har vært ute blant de ansatte for å høre om trivsel, motivasjon og deres behov. De stiller nok litt andre spørsmål i og med de er fagpersoner på nettopp dette med forebygging og friskarbeid.

Erna Nyborg

 

God lederstøtte gir ekstra motivasjon

Det er ikke å stikke under en stol at det er krevende for ledere å jobbe med varige endringer i arbeidsmiljø. Store endringer skjer ikke over natten, og det kan være vanskelig å se de konkrete fremskrittene man gjør. Dette fikk også Erna føle på. Hun forteller at det til tider var utfordrende å få oversikt over fremskrittene og holde motivasjonen oppe. 

Da var det fint å sette seg ned med samarbeidspartnerne i Avonova for å gå gjennom alt som hadde blitt gjort i prosjektet. Dette var en god påminnelse på hvor langt man faktisk hadde kommet, og for å se den positive effekten prosjektet har hatt på de ansattes motivasjon og trivsel.

Erna Nyborg fagleder Betonmast

- BHT-en har også vært en god støtte for meg som leder og min egen motivasjon. Man kan fort bli sittende ganske alene med disse prosjektene over årene. Så det å ha med meg fagekspertene våre fra Avonova har vært en stor støtte. De kjenner både meg og firmaet godt etter flere års samarbeid, og vi har en svært god dialog, forklarer Erna (bilde til høyre).

Erna synes det er nødvendig å få frem hvor viktig det er at ikke alt ansvar blir lagt over på BHT i prosjekter som dette. Virksomheten må også være motivert til å gjøre arbeidet. Det er lett å tenke at BHT skal komme inn å fikse alt, men det er ikke tilfelle. Erna forklarer at det er viktig at virksomheten forstår at dette er et samarbeid. Virksomheten må selv definere hva de trenger, og de må kommunisere godt med BHT om hvordan temperaturen i arbeidsmiljøet er. Erna føler at dette samarbeidet hvor begge parter jobber aktivt for å oppnå målene er noe de har klart å få til i Betonmast.

- Sånn jeg opplever det, har jo egentlig dette samarbeidet vært en solskinnshistorie fra A til Å. De vi jobber med fra Avonova er profesjonelle aktører som har bistått og bidratt når jeg har hatt behov for det. Også hjelper det at fagekspertene er ute og jobber med andre også, så de har mye erfaring de kan trekke inn i prosjektene våre, forteller Erna.

Sånn jeg opplever det, har jo egentlig dette samarbeidet vært en solskinnshistorie fra A til Å. De vi jobber med fra Avonova er profesjonelle aktører som har bistått og bidratt når jeg har hatt behov for det. 

Erna Nyborg

 

Veien videre for arbeidsmiljøet i Betonmast

For Betonmast er ikke dette prosjektet slutten, men starten på en reise mot en "bli sett"-kultur og forebyggende arbeid. Etter resultatene fra helsesjekker bestemte virksomheten seg i 2019 å starte et nytt prosjekt, som blir kalt «prosjektet i prosjektet». Da det også er del av den større endringen i arbeidsmiljø hos dem. Her er målet å få bedre ergonomisk helse blant de ansatte. Det nye prosjektet blir, i likhet med det forrige, godt mottatt av de ansatte.

- Det er vanskelig å måle resultater, men jeg merker det ute i prosjektene. Vi har blitt bedre på tilrettelegging, og vi har blitt bedre på hjelpemidler. Og det har vært veldig positivt mottatt blant de ansatte på alle mulige måter, forteller Erna.

Prosjektene har også hjulpet Betonmast å forstå at denne type arbeid er et topart samarbeid mellom bedriften og den ansatte. Erna forklarer at det er viktig at virksomheten tar ett krafttak for å skape trivsel og motivasjon, men for å oppnå suksess er de også er avhengig av at de ansatte bidrar og leverer på det virksomheten trenger fra dem.

 

Vil du lære mer om hvordan Avonova kan hjelpe din bedrift?

Les om våre BHT-tjenester her!

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?