Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Avonova Assist har alt i ett, og litt til

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Avonova Assist har alt i ett, og litt til

For EAS har det at Avonova kan levere både det HMS-systemet de trenger og bedriftshelsetjenester, betydd en hensiktsmessig helhet i alt HMS-arbeidet deres.

HMS-arbeid er for mange bedrifter ensbetydende med mye rapportering. Med gode systemer vil derimot HMS arbeidet bli et godt verktøy, for å ivareta de menneskelige ressursene på best mulig måte. Det gir økt effektivitet og mye tid spart.

EAS har eksistert siden 1988, som leverandør av kontrollpaneler for nødgeneratorer og brannpumpesystemer til olje- og gassektoren. Fra å være kun en håndfull ansatte, har de nå vokst til å omfatte både en produksjons- og en ingeniøravdeling, og er i dag 19 ansatte.

-Dette er vår kjernevirksomhet, men med eierskifte i 2007 har vi utvidet bedriften til å måtte omfatte også HMS og kvalitetssikring, forteller daglig leder Tron Olav Johannessen.

Med veksten har de fått store og viktige kunder, som Statoil. Det har satt nye krav til HMS-arbeidet.

-Vi har for eksempel krav om HMS-årsrapporter, og bevis for sertifiseringer og oppdaterte og vedlikeholdte håndbøker. Det har tidligere vært tidkrevende og frustrerende å lete frem mange års ulike dokumenter og arbeid. Vi manglet et system som kunne systematisere både arkiv og oppdateringer, samt gjøre det lett og enkelt for alle å finne frem i. Nå er motivasjonen for HMS-arbeidet blitt mye mer positivt, forteller daglig leder Tron Olav Johannessen.

I 2015 inngikk de derfor en avtale med Avonova.

Vi valgte å inngå avtale med en komplett tjenesteleverandør, fordi de kom best ut på både pris og kvalitet. Det har fungert meget bra, fordi de leverer på hvert trinn i prosessen.

-Prosjekt- og markedsleder Steinar Trangerud.

Lederstøtte i tøffe tider

Foruten å være et administrativt verktøy for systematisering og sentralisering av informasjon, har Avonovas bedriftshelsetjeneste vist seg å være en verdifull lederstøtte. Som resten av bransjen har de sett seg nødt til å permittere deler av de ansatte, da olje- og gassektoren ble rammet av lave oljepriser og finanskrise.

-Dette er utenfor vårt kompetanseområde, og vi har derfor hatt svært god hjelp av Avonovas organisasjonssosiolog Ingvild Jacobsen. Hun har vært en god støttespiller, og gitt oss mange aha-opplevelser i en tid med mye omstilling, sier Johannessen.

-Å benytte en nøytral tredjepart med ekspertise på mellommenneskelige utfordringer i nedbemanningsprosesser er utvilsomt det beste for alle parter, legger han til.

Ikke bare vil de ansatte føle seg ivaretatt på best mulig måte, også bedriftens omdømme ivaretas i lokalmiljøet, for god håndtering av menneskelige ressurser.

HMS som suksessfaktor

Som en del av tjenesten, har EAS benyttet Avonovas barometer for en grovkartlegging av de ansattes og ledelsens trivsel, livsstil, psykososiale forhold og sykefravær. For sistnevnte har de fått målrettede tiltak og sykefraværsprosjekter.

-Blant annet har vi maler for én til én medarbeidersamtaler, som har gjort det mye enklere og bedre å gjennomføre disse, sier Trangerud.

Mange av de ansatte er unge menn, og babyboom er blitt en del av utfordringen til ledelsen.

-Det er jo veldig hyggelig, men setter krav til ressursplanleggingen. Nå ligger vi i forkant med god oversikt over hva vi har av både folk og ressurser lang tid i forveien, sier han.

Når bedriften vokser, må systemene følge etter.

I 2015 ble EAS kåret til Årets Gasellebedrift av DN og Bisnode Credit AS.

-Vi fikk behov for bedre og større systemer, og spesielt et sted der alle ansatte kan få lett tilgang til all HMS-informasjon, sier Trangerud.

For olje- og gassektoren betyr det både mange nye sertifiseringer, og håndbøker som hele tiden må vedlikeholdes. Ikke minst må hver enkelt ansatt følges opp på både helse, livsstil, trivsel og kompetanse. Nå kan de søke den nødvendige informasjonen, og få den bevist, på både den enkelte ansatte eller den ønskede kompetansen med ett tastetrykk.

-Det er rett og slett blitt et bibliotek med alt på ett sted. Det finnes mange HMS-systemer i markedet, men billig er ofte dårlig, sier Trangerud, som ikke kan rose Avonovas HMS-system nok.

Det eneste han har å utsette på tjenesten er hans egen manglende prioritering av opplæringsbiten.

-Når systemet brukes som det skal gir det en win-win situasjon for alle parter. Da vi implementerte systemet tok jeg meg ikke tid til de to dagene som hadde vært nok til å forstå det fullt ut. Det hadde vi spart igjen raskt, innrømmer han.

Nye kunder og vekst øker HMS-krav

Elektro- og offshore er en bransje med rigide regler for opplæring og kompetanseoversikt.

-Vi hadde et godt HMS system, men det var ikke dokumenterbart nok. Med Avonovas løsning har vi oppnådd at det ikke bare er dokumenterbart, men sporbart og skalerbart. Det fungerer også som et kvalitetssikringssystem, for miljøhåndtering, IT-sikkerhet og internkommunikasjon, forklarer Trangerud.

For EAS handler HMS-arbeidet også om avvikshåndtering og kvalitetsavvik både i egne produkter og tjenester og fra underleverandører. Uønskede hendelser blir raskt og enkelt rapportert og fulgt opp.

-Vi kan søke ikke bare på person, men på kompetanse. Nå er det lett å få ut rapporter til kunder, som for eksempel HMS-årsplan. Også for min egen del kan jeg se hvor langt jeg er kommet i årsplanen, sier en fornøyd Trangerud.

Trygghet og helhet

EAS største argument for å bruke Avonova er at all info er på ett sted.

-Det gir best økonomi. Dessuten vokser det med bedriften. Ikke bare fordi det er skalerbart, men gir konkrete prosedyrer for nyansettelser, og god oversikt over ressursbruk i forbindelse med sykefravær, permisjoner og ferieavvikling. Vi har tilgang på gode leger, organisasjonssosiolog/psykologer og andre helsetjenester som ivaretar de ansattes velferd og dermed produktivitet, avslutter han.

spesial

HMS System

HMS Interaktiv er et digitalt styringssystem som sikrer fortløpende oppfølging av HMS-prosesser og rutiner på pc og smarttelefon. En bedre HMS-hverdag for virksomheten – helt enkelt.

Les mer.

Har du spørsmål om våre HMS systemer?

Legg igjen navn på din bedrift, telefonnummer eller epost og din beskjed her - så vil du få raskt svar på dine spørsmål fra en av våre erfarne rådgivere!

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?