Bruk arbeidsplassen som arena for tilhørighet i en usikker tid

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
2022-04-blogg

Bruk arbeidsplassen som arena for tilhørighet i en usikker tid

Pandemi og krig rokker ved vår trygghet og tilhørighet, noe som påvirker våre prestasjoner negativt. Hvordan kan virksomheter legge til rette for psykologisk trygge arbeidsplasser - til beste for den enkelte ansatte, men også for bunnlinjen?

Hvorfor rusker det litt i tårekanalen og rører seg litt i klumpen i magen når vi hører Chris Holsten og Frida Ånevik synger «Hvis verden raser sammen», eller Friends-sangen «I’ll be there for you» runger over høyttalerne?

Svaret ligger sannsynligvis i gjenkjennelse. I ordet "vi".

Gjenkjennelse er tanker og sanseinntrykk som søker fotfeste i egen erfaring. Vi kjenner alle på behovet for anerkjennelse fra omgivelsene, å bli sett og hørt, ikke bare telt som et nummer i rekken. Det å bli gjenkjent som meg. Om det er en spesiell person, en gruppe venner eller de vi bruker mest tid sammen med i hverdagen, lederne og kollegaene våre på jobben. Gjenkjennelse skaper trygghet og forutsigbarhet i en verden som noen ganger er det motsatte, både utrygg og uforutsigbar.

Verdsett meg for det jeg gjør, men verdsett meg enda mer for den jeg er
Psykologisk trygghet skapes i det øyeblikket lederen min og kollegaene mine verdsetter meg for den jeg er og ikke bare for resultatet på målkortet mitt. Jeg sier ikke at mål ikke er viktig, men at vi må ha flere tanker i hodet samtidig. For at jeg som individ skal prestere på et ønsket nivå, trenger jeg trygghet og anerkjennelse fra gruppen jeg hører til.

Sosial tilhørighet er en av de viktigste grunnsteinene i livene våre. Når denne tilhørigheten blir truet av pandemi, krig, økonomisk usikkerhet, uforutsigbarhet for leveranser i næringslivet med mer, så rokkes det ved den basale tryggheten. Når det rokkes ved denne tryggheten, så er ikke jeg den som klarer å levere de beste resultatene. Det blir for mange forstyrrende elementer i livet på en gang. Økt fokus på kortsiktige resultater som er vanskelige å nå, øker usikkerheten ytterligere.

Hvis vi tør å tenke at ledere og ansatte alle påvirkes av livet 24 timer i døgnet, så bør vi også tørre å tenke at arbeidsplassen for mange er den viktigste arenaen for å skape tilhørighet og trygghet.

Bruk et øyeblikk til å tenke etter: Hvor viktig er min jobbidentitet? Hvor ofte diskuterer vi ikke jobbrelaterte ting på fritiden eller blir spurt om av nye bekjentskaper: Hva driver du med?

Individuell utvikling kontra "vi"
Det har vært fokusert mye på individuell utvikling:

"Bli den beste utgaven av deg selv!"
"Hvordan mestre mitt stress!"

Det er ikke noe galt med fokus på individet. Men med tanke på hva vi står i, med tanke på gjennomgått pandemi, krig og usikkerhet forøvrig, og dersom vi ikke blir den beste utgaven av oss selv eller vi ikke klarer å mestre eget stress, så blir gode intensjoner fort snudd til nederlag.
Med tanke på hvor viktig sosial tilhørighet er for oss, så vil jeg gjerne slå et slag for "VI".

Siden psykologisk trygghet og graden av sosial støtte er grunnleggende viktige faktorer for å lykkes i en organisasjon. Ville det ikke da være klokt å investere i metodikk som understøtter dette? Og samtidig sørge for at det enkelte individet får brukt det beste av seg selv, med trygg visshet om at de har en gruppe som støtter dem? En god gruppe av ledere og kollegaer som har samme intensjon; Å lykkes sammen.

Får vi ned stressaktiveringen ved hjelp av gode gruppeprosesser, så sikrer vi samtidig at hvert enkelt medlem får ned sitt stress og derved legger til rette for å utnytte sitt potensiale til det beste for seg selv og andre.

Fellesskap skaper trygghet, trygghet skaper gode resultater
Målet for virksomheter bør være å legge til rette for trygghet og forutsigbarhet på arbeidsplassen og i møte med hverandre som kollegaer og ledere. Dette gjelder spesielt i en tid preget av langvarig og stor usikkerhet rundt pandemi og krig.

Dersom virksomheten er villig til å investere tid og ressurser i dette, er jeg sikker på det vil skape bærekraftige og produktive arbeidsmiljøer. Det er til glede for hver enkelt ansatt, men også for virksomhetens bunnlinje.

Av Anders Gulbrandsen, spesialrådgiver krisehåndtering i Avonova

 

Ønsker du å vite hvordan vi i Avonova kan bistå til at din virksomhet lykkes, og hvert individ får utnyttet sitt fulle potensial?
Klikk her for å se tjenestene våre organisasjonspsykologer i Avonova Census tilbyr.

 

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?