Avonova Sverige blir del av et forskningsprosjekt som tildeles 120 millioner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Avonova Sverige blir del av et forskningsprosjekt som tildeles 120 millioner

De neste åtte årene skal en rekke virksomheter delta i et forskningsprosjekt om fysisk aktivitet og hjernehelse. Her skal Avonova Sverige ta i bruk et forskningsbasert program hvor fysisk aktivitet testes som behandling for stressrelatert uhelse. Denne forskningen blir et viktig bidrag innen forskning på forholdet mellom fysisk aktivitet og hjernen.

Med Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, som ansvarlig læringssete, skal over de neste åtte år et stort antall virksomheter samarbeide om et forskningsprosjekt på fysisk aktivitet og hjernehelse. GIH tar dermed ytterligere et viktig steg fremover i arbeidet med å bredde ut og fordype forskningen på sunne hjernefunksjoner koblet til fysisk aktivitet. Prosjektet er unikt gjennom at erfarne og meritterte forskere samarbeider med kunnskapskomplementerende virksomheter.

Avonova Hälsa, en del av Avonova Group, Nordens største bedriftshelseaktør, deltar i forskningsprosjektet, på området fysisk aktivitet som buffer og behandling for stressrelatert uhelse, som utmattelse.

 

Fysisk aktivitet som behandling for stressrelatert uhelse

Prosjektet Avonova deltar i handler om å ta i bruk et digitalt forskningsbasert program for fysisk aktivitet som behandling av stressrelatert uhelse, med mål om å styrke helse og arbeidsevne. Ansatte i organisasjoner og virksomheter som samarbeider med Avonova får allerede i dag hjelp av digitale program for blant annet stress, utmattelse og søvnplager. Gjennom forskingsprosjektet kan vi utvikle og individ-tilpasse programmene ytterligere, med fokus på holdbar helse og varige prestasjoner på jobb.

– Det skal bli utrolig givende å delta i forskningsprosjekt som kommer til direkte nytte for våre kunders ansatte med stressrelaterte helseutfordringer, sier Avonovas Sjefspsykolog, Robert Persson Asplund.

– Bedriftshelsetjenesten har et mandat og et fokus på det forebyggende helsearbeidet, noe vi også ser på i dette forskningsprosjektet. Gjennom prosjektet håper vi å finne de optimale former og mengder av fysisk aktivitet, både for å forebygge og behandle stressrelatert uhelse, sier Persson Asplund.

 

Ambisjon om å være en verdifull samarbeidspartner innen helse

Avonova Group leverer helse- og arbeidsmiljøtjenester til virksomheter i Norge og Sverige. Konsernet har en tydelig ambisjon om å være en verdifull samarbeidspartner for enhver virksomhet i Norden, med et helhetlig tjenestetilbud og dyp kompetanse på alt innen medarbeiderhelse og arbeidsmiljø.

Konsernets CEO, Max Van Eijk, er både stolt og glad for Avonovas deltagelse i GIH's forskningsprosjekt, og for midlene som nå er tildelt prosjektet: 

– For en kunnskapsbedrift som Avonova er det helt vesentlig at vi er tett på store og viktige forskningsmiljøer som GIH. Våre tjenester er evidensbaserte, og for å følge annen utvikling i samfunnet og arbeidslivet, må vi henge med også på forskningssiden, sier Van Eijk.

Avonova Group har 1300 ansatte, 16 000 bedriftskunder i Norge og Sverige, og hadde i 2020 en omsetning på 1 354 MNOK.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?

Avonova har kjøpt opp den lokale bedriftshelsetjenesten Rubicon AS i Horten. Det vil styrke Avonovas evne til å levere tjenester av høy kvalitet over hele landet.