Slik tar du opp rusproblematikk med dine medarbeidere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Slik tar du opp rusproblematikk med dine medarbeidere

Endringer i arbeidsdagen og hverdagen på grunn av pandemien har ført til at mange har opplevd økt stress. Dessverre viser forskning at økt stress øker sannsynligheten for rusmisbruk, og at de som drikker mye ofte drikker mer når de er stresset. Men hva kan du som leder gjøre med det?

Leder som vurderer

Ifølge Jobbhelseundersøkelsen er det få ledere som oppgir at de har vært bekymret for rus og spillevaner hos sine medarbeidere under pandemien. Men 13 prosent gir tilbakemelding om at de kjenner til rusproblematikk hos én eller flere av sine medarbeidere.

– Vi har sett en økning i antall henvendelser knyttet til rus- og avhengighetsutfordringer under pandemien. I all hovedsak har det handlet om at ansatte har vært ruspåvirket på Teams, sier seniorrådgiver Ingunn Tidemann hos Avonova.

Tidemann forteller at mange, både ledere og kolleger, synes det er vanskelig å ta tak i rusbekymringer. Det har gjerne sammenheng med at de er engstelige for at de ikke har rett i sine antakelser eller at de skal skape konflikt og emosjonelle utbrudd.

Men det er viktig at du som leder adresserer bekymringene dine. Å være bekymret for egne medarbeidere og å formidle denne bekymringen handler om å bry seg og om å vise omsorg. Første bud er å våge å si ifra. Ikke still diagnose, men vær ærlig på det du observerer. I listen under gir Tidemann sine råd til hvordan du kan ta opp bekymringene dine med en medarbeider.

 

Råd til hvordan ledere kan adressere rusproblematikk med en medarbeider:

1. Vær tydelig når du adresserer problemet. Uklarhet er egnet for å skape forvirring. Du kan for eksempel innlede med at «Noe har endret seg» eller «Jeg er bekymret for deg». Da skaper du en åpning.

2. Legg vekt på at du vil din medarbeider vel. Det gjør det enklere å ta imot budskapet.

3. Forbered deg på reaksjoner. De fleste som er over i et avhengig[1]hetsmønster er mestre i å bortforklare eller bagatellisere, også overfor seg selv.

4. Våger du å si ifra, kan det bidra til at vedkommende forstår at folk rundt registrerer misbruket. Still krav til leveranse og eventuelt oppmøte. Det kan føre til innsikt for behovet for endret adferd.

5. Er du usikker – gi uttrykk for det. «Det kan være jeg tar feil, men jeg opplever at du ikke har det bra» eller «Er det noe jeg kan bidra med?» blir sjelden feil.

6. Ikke forvent umiddelbart svar. Gi medarbeideren tid til å reflektere gjennom å si for eksempel «Tenk deg om, så snakker vi igjen om noen dager».

 

Om du som leder er usikker på hvordan å ta opp rusproblematikk med en medarbeider minner vi om at det er hjelp å få og at både Akan, bedriftshelsetjenesten og fastleger.

 

 

Vil du lese mer om hvordan pandemien har påvirket arbeidshverdagen? Last ned Norsk jobbhelserapport: den nye arbeidshverdagen. 

Click me

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?