Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Er det fortsatt like viktig med godt smittevern på arbeidsplassen?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
1220x500-smittevern

Er det fortsatt like viktig med godt smittevern på arbeidsplassen?

Norge er en av nasjonene i verden som har klart seg best så langt i Covid-19-utbruddet, men vi står nå ovenfor et økende antall tilfeller av den mer smittsomme britiske koronamutasjonen. Vi forklarer hvorfor det nå er ekstra viktig for din virksomhet å jobbe med godt smittevern, samt hvilke fem enkle tiltak som vil gjøre det trygt på arbeidsplassen.

Noen av de viktigste oppgavene for en bedrift i dag, er å legge til rette for en trygg arbeidsplass slik at de ansatte som ikke kan arbeide hjemmefra ønsker å komme på jobb, hvor risikoen for å havne i karantene er lav og hvor virksomheten kan opprettholde produksjonen selv om det skulle oppstå smitte på arbeidsplassen. I starten av pandemien var det mange bedrifter som var usikre på hvordan de skulle opprettholde sikkerheten for de ansatte på arbeidsplassen. I dag er dette bedre, men Arbeidstilsynets smittetilsyn viser fortsatt mye feil hos mange bedrifter.

Kristian Vetlesen er spesialist i arbeidsmedisin ved Avonova. Han forteller at usikkerhet rundt smittevern mot COVID-19 blant ansatte er en av de største utfordringene for bedrifter i dag. Usikkerhet og bekymring for hvorvidt smittevernet på arbeidsplassen er godt nok kan ta fokus bort fra virksomhetens hovedoppgaver og medføre mindre effektive ansatte.

 

5 enkle smittevernstiltak for en smittetrygg arbeidsplass

Ved å tilrettelegge godt for smittevern på arbeidsplassen kan man bli kvitt mye usikkerhet og bekymring. Dette kan samtidig forbedre arbeidsmiljøet, på tross av den ekstra driftsutfordringen corona gir bedrifter i dag.

 - Det er fortsatt de enkle tingene som er viktige, men over tid kan bevisstheten rundt disse svekkes. Derfor er det ekstra viktig at alle nå fortsetter å ha fullt fokus på de enkle tiltakene. Følger man disse rådene er det trygt å være ute og på jobb, forteller Kristian Vetlesen og ramser opp fem grunnleggende smitteverntiltak: 

  • Kun symptomfrie ansatte skal møte på jobb
  • Husk å holde avstand (mer om dette under)
  • Vask hender godt
  • Sørg for godt renhold på arbeidsplassen
  • Velg trygg transport til jobb.

 

 

Anbefaler 2 meters avstand for godt smittevern

I begynnelsen av pandemien var det anbefalt at alle skulle holde minst 2 meter avstand i kontakt med andre, men dette ble senere redusert til én meter av Folkehelseinstituttet. Reduseringen skjedde fordi smitten ble så lav i Norge at sannsynligheten for at man møtte på noen som var smittet var liten. En slik avstandsreduksjon stilte Vetlesen seg kritisk til.

- Vi som jobber i bedriftshelsetjenesten, arbeider i tråd med arbeidsmiljøloven hvor det sies at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Derfor anbefaler vi fortsatt at avstanden bør være over 2 meter, forteller han og utdyper:

 - Ikke alle som er smittet vet selv at de er syke og kommer derfor likevel på jobb. Hvis de da snakker nyser eller hoster, vil smittedråper kunne spres opptil to meter. Ved å redusere avstanden mellom ansatte fra to til en meter er det to til ti ganger så stor risiko for å bli smittet. Tilstrekkelig avstand er derfor veldig viktig, understreker Vetlesen.

Ved en avstand mellom ansatte på over to meter vil smittefaren derfor begrenses betraktelig, og ansatte som har vært i kontakt med den en smittet medarbeider trenger i mange tilfeller ikke gå i karantene. Det har derfor vært en utfordring at FHI har operert med en én-meters-anbefaling, siden man i tilfeller hvor ansatte oppholder seg over 15 minutter med én-meters avstand fra en Covid-19-smittet må sendes i karantene. Slipper virksomheter at ansatte må i karantene kan de unngå produksjonssvikt og dermed spare store beløp.

 

Mye å hente for bedrifter med godt smittevern

Vetlesen opplever at Avonovas kunder blir stadig bedre på å tilrettelegge for godt smittevern for sine ansatte, noe som bidrar til økt trygghet på arbeidsplassen både fysisk og psykisk.

- De virksomhetene som vi har vært ute i siden mars, og som følger våre tips for smittevern, opplever en betydelig større trygghet og sikkerhet. Det gjør også at flere ansatte føler at det er trygt å komme på jobb enn det de gjorde tidligere, sier Vetlesen.

Det er særlig film- og tv-bransjen som utmerker seg godt innen smittevern, forteller Vetlesen. De fleste tv-produksjoner er avhengige av å kunne gjennomføre innspillinger, og de er derfor særdeles nøye på å ha godt smittevern. På tross av mange restriksjoner har Avonova bidratt til at det har blitt gjennomført flere vellykkede tv-innspillinger i løpet av det siste året.

 

Vil du vite mer om smittevern på arbeidsplassen? I dette on-demand webinaret forteller vår medisinske fagsjef Kristian Vetlesen om smittevern, enkle tiltak for å redusere smitte på arbeidsplassen, og svarer på spørsmål fra seerne. 

Knapp for å få tilgang til opptak av Avonovas smittevern-webinar

 

Systematisk HMS-arbeid over tid er vinnerformelen

Generelt opplever Vetlesen at virksomheter som er vant med å drive med systematisk HMS-arbeid og risikovurdering har lettere for å ta inn over seg smittevernsråd, samt innføre smittevernstiltak.

- Gevinstene for bedrifter som jobber systematisk med HMS er nå store. Arbeidsmiljøet blant de ansatte er bedre, de ansatte føler seg tryggere på jobb og dersom det oppstår smitte på arbeidsplassen trenger ikke de øvrige ansatte nødvendigvis gå i karantene. Totalt sett fører dette til at ledelsen har større forutsigbarhet og produktiviteten i bedriften øker, oppsummerer Vetlesen.

Konklusjonen på spørsmålet i tittelen bør derfor være klar: Ja, det er fortsatt like viktig med godt smittevern på arbeidsplassen.

En dag er heldigvis pandemien over, men husk at det systematiske HMS-arbeidet fortsatt vil være like viktig og gi like høye gevinster også i fremtiden.

Se hvordan Avonova kan hjelpe din virksomhet med smittevern.

Oppdatert: 01.02.2021

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?